Huvudmeny

2013-10-01 10:43

Nya ledamöter till Anställningsutskottet


Nu är det dags att hitta ersättare för de ledamöter i Anställningsutskottet vars uppdrag löper ut i början av 2014. Anmäl ditt intresse senast den 17 oktober.

I enlighet med högskolans Anställningsordning bereder Anställningsutskottet rekryterings- och befordringsärenden på uppdrag av FoU-nämnden och Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning. Utskottets ledamöter erhåller tidsbegränsade uppdrag och det är dags att hitta ersättare för de ledamotsuppdrag som löper ut i början av 2014.

Du som är intresserad och vill veta mer om utskottets arbete och uppdragets innehåll är välkommen att kontakta utskottets ordförande, Terese Schoultz Gedda eller någon i valberedningen. Intresseanmälan lämnas till valberedningen senast torsdag den 17 oktober. Du kan även nominera någon till valberedningen som du tycker passar för uppdraget. Ledamöterna i utskottet ska vara disputerade.
 
Valberedning:

Ordförande i Anställningsutskottet: