Huvudmeny

2013-09-17 08:07

Nominera kurser som integrerat hållbar utveckling


Senast den 1 oktober kan du nominera kurser vid högskolan som har integrerat perspektivet hållbar utveckling i kursplaner och examinationsmoment. – Vi vill uppmärksamma och stödja de kurser som arbetar med detta, säger Birgitta Påhlsson, högskolans samordnare för hållbar utveckling.

Referensgruppen för hållbar utveckling har tagit fram kriterier för bedömningen av integrationen av hållbar utveckling. En bedömargrupp bestående av prorektor Martin Hellström, Kennert Orlenius (Institutionen för pedagogik), Ilona Sárvári Horváth (Institutionen Ingenjörshögskolan), Jonas Larsson (Textilhögskolan) och Ulla Zetterqvist (extern ledamot) kommer att utse vilka av de nominerade kurserna som diplomeras.

Nomineringsprocessen pågår och förslag skickas senast den 1 oktober till Birgitta Påhlsson. Diplomeringen genomförs i samband med fairtrade-fikat under förmiddagen den 17 oktober.

Läs mer om kriterier. Se också högskolans webbplats kring hållbar utveckling.