Huvudmeny

2013-09-04 06:52

Nytt hyrbilsavtal och gratis internet


För dig som reser i tjänsten finns det nu två nya avtal som är bra att känna till. Det ena gäller hyrbil medan det andra gäller gratis internet vid resa med SJ.

Det statliga hyrbilsavtalet är indelat i två områden: reserelaterad och övrig förhyrning. Med reserelateraterad förhyrning avses hyra av bil i anslutning till flyg eller tåg medan övrig förhyrning är all annan hyra.

För reserelaterad förhyrning: Boka genom högskolans resebyrå, Via Egencia i samband med bokning av flyg eller tåg.

Övrig förhyrning: Bokas genom Avis. Bokning av Avis görs genom tel 0770-82 00 82 eller direkt Borås 033-12 65 00. Signatur/Kostnadsställe ska anges. Fakturering sker genom resekontot.

Gratis internet på tåg

Högskolans personal får numera också gratis internet på SJ vid tjänsteresor, det gäller såväl första som andra klass.

Tågbiljetten bokas hos högskolans resebyrå, Via Egencia. Om tågbiljetten bokas via onlinesystemet är internet förvalt. Om tågbiljetten bokas via telefon eller e-post direkt till resebyrån ska man efterfråga gratis internet. På tåget används bokningsnumret som kod för att få tillgång till internet.

Information om bokning av tjänsteresa samt kontaktuppgifter till resebyrå.