Huvudmeny

2013-10-01 11:24

Stipendier till läromedelsförfattare


Nu finns chans att söka stipendier för läromedelsförfattare från Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF). Sista ansökningsdag är 16 oktober.

Du kan söka SLFF:s författarstipendier om du ensam eller tillsammans med någon annan har

• offentliggjort minst ett läromedel avsett för skola, högskola respektive arbetsmarknadsutbildning och som kopierats i Sverige 2012 eller tidigare.
• offentliggjort minst ett läromedel som kopierats i Norge 2012 eller tidigare.

Sista ansökningsdag är den 16 oktober. För ansökningsblanketter och ytterligare information kontakta SLFF:s kansli eller besök SLFF:s webbplats.