Huvudmeny
delegation från Högskolan i Borås besökte nyligen University of the Highlands and Islands.

2015-12-04 11:57

Samarbete med University of the Highlands and Islands fortskrider


En delegation från Högskolan i Borås besökte nyligen University of the Highlands and Islands, UHI. UHI är en uttalad internationell strategisk partner till Högskolan i Borås.

Under besöket diskuterades utifrån tidigare kontakter nu mer konkreta samarbetsområden mellan de två lärosätena. Ett område rör patientsäkerhet inom prehospital vård och glesbygdsvård. Här diskuteras både utbildnings- och forskningssamarbete. Ett annat samarbetsområde är gemensamma publikationer i en öppen e-tidskrift, Journal of Perspectives in Applied Academic Practice, JPAP. Tidskriften har fokus på högskolepedagogisk utveckling och forskning. Högskolans lärare kommer under våren erbjudas work shops i 'academic writing' och möjlighet att publicera praktiknära utveckling och forskning i tidsskriften. Vidare finns planer på att göra en ansökan om ett gemensamt EU-projekt.

Delegationen från Högskolan i Borås bestod av Martin Hellström, prorektor, Lill Langelotz, sektionschef Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF), Kim Bolton, samordnare för internationalisering, Magnus Hagiwara, Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik och Anita Eklöf, pedagogisk utvecklare (PUF).

Läs mer om University of the Highlands and Islands. (extern länk)

Text och foto: Anita Eklöf