Huvudmeny

2015-07-02 10:00

Fältstudier i Kina perfekt avslutning på utbildningen


Finalen på utbildningen för Sebila Dervisevic och Magda Hörndahl blev Minor Field Studies i Kina för att studera hållbar konsumtion.

Sebila Dervisevic och Magda Hörndahl.

Kurskamraterna Sebila och Magda fick inte nog av Kina under utbytesåret på utbildningsprogrammet Internationell marknadsföring och informatik, IMIT. Så de bestämde sig för att göra en fältstudie där kring hållbar konsumtion till sin kandidatuppsats.

Sebila Dervisevic och Magda Hörndahl
Ålder: Båda 22
Från: Båda Göteborg
Tidigare studerat: Sebila har läst naturvetenskap på gymnasiet och Magda har läst samhällsvetenskap

Sebila och Magda har precis presenterat sin andra kandidatuppsats och allt känns bra med bara några få dagar kvar på programmet Internationell marknadsföring och informatik. De kom nyligen tillbaka från Shanghai i Kina där de ägnat åtta veckor åt fältstudier inom Minor Field Studies, MFS. Där har de samlat information till sin kandidatuppsats i marknadsföring.

– Vi har gjort intervjuer med företag, både svenska och kinesiska om hållbar konsumtion. Vi har bland annat gjort intervjuer på second hand-företag, berättar de.

Några av företagen har sina rötter i Sverige andra har de letat upp på marknader i Shanghai, där studien genomfördes.

Second hand en växande trend

– Vi ville ta reda på hur man ser på hållbarhetsfrågor och återvinning i form av second hand. Vi kom fram till att det i Kina främst är ”fast fashion” som gäller, det vill säga att man köper nytt och sedan slänger. Trenden att konsumera second hand finns knappast där, men det finns företag inom försäljning där som hoppas att trenden med second hand ska växa.

Att tjejerna valde att åka till Shanghai för sina fältstudier berodde på två saker. Den ena var att Magda under utbildningens utbytesår var just i Shanghai, det andra skälet var att de tänkte att trenden med second hand troligen växer upp snabbare i större städer.

Krångligt med MFS?

Krångligt att satsa på MFS? Nej, det tycker de inte att det har varit. De har dock varit noga med förarbetet inför resan.

Till ansökan om MFS-stipendiet fick de skriva en motivering där de beskrev sin idé med fältstudierna. Det var viktigt att arbetet skulle hålla sig till kraven för att få MFS-stipendium. Ett krav är att fältstudierna ska handla om utvecklingsfrågor i ett utvecklingsland.

I förberedelserna ingick även en halvveckas kurs i Sundsvall, där de träffade andra studenter som också skulle iväg på MFS-studier till olika delar av världen.

– På kursen fick vi lära oss om hur Sida arbetar, och så fick vi utbyta tankar och idéer med de andra som skulle iväg.

Boende, visum och själva resan fick de ordna med själva. En viktig del i förarbetet var själva planeringen av uppsatsen.

– Vi tänkte igenom uppsatsen och satte upp en tidsplan för de åtta veckor som vi hade på oss innan vi åkte iväg. Väl på plats gjorde vi en mera detaljerad plan och bokade in möten för våra intervjuer med second hand-företagen. Timingen med utbildningen här hemma var också viktig. Det gäller att passa in fältstudieresan så att vi skulle hinna tillbaka hem och få klart uppsatsen till redovisningsdagen.

Bra kontakter

De använde också bra kontakter på plats i Shanghai för att få tag i lämpliga respondenter till sin undersökning, däribland Svenska Handelskammaren.

Vid intervjuerna använde de en tolk. Med sig hade de också ett informationsblad om deras syfte med intervjuerna. Det var viktigt att respondenterna förstod syftet med intervjuerna och att Sebila och Magda var studenter. Före intervjuerna hade de förberett sina frågor ordentligt. Bland annat för att undvika att ställa känsliga frågor utifrån respondenternas situation i landet.

De betonar vikten av att sätta upp ramarna för uppsatsen innan man åker iväg. Detta för att kunna använda tiden på plats så effektivt som möjligt. Det gjorde också att de hade utrymme för att se sig om där borta och lära känna den delen av Kina.

Flexibilitet och tålamod

Flexibilitet är ett ord de återkommer till flera gånger.

– Det gäller att vara öppensinnad och vara beredd på det mesta, att både bra och dåliga stunder kan komma. De gäller det att ta ett djupt andetag och gå vidare.

Tålamod och att saker och ting tar tid var något de fick uppleva.

– Vi planerade för att saker och ting kan ta rätt mycket tid. Vi hade planerat in att göra en intervju om dagen. Man måste räkna med avstånd för att ta sig till intervjuplatsen och träffa folk och sedan räkna med tid för att sammanställa materialet. Men med god planering fick vi även tid för andra aktiviteter. Vi tycker att det är minst lika viktigt att se annat och träffa människor utanför själva fältstudierna.

Det bästa med fältstudieresa var själva resan, att få vara på plats, förklarar de.

– Att vara på plats ger större förståelse och insikt om det man sedan ska skriva om i uppsatsen.

De tvekar inte att rekommendera andra att satsa på fältstudier inom MFS.

– Vi hade gladeligen åkt igen. Det här blir ett bra avslut på våra studier.

Läs mer om Fältstudier MFS

Text och foto: Solveig Klug