Huvudmeny
Anna Klaar och Anton Borgström

2015-04-29 15:05

Anna och Anton blivande bibliotekarier


Anna Klaar och Anton Borgström läser andra året på bibliotekarieutbildningen på Bibliotekshögskolan i Borås.

Att läsa till bibliotekarie tycker Anna och Anton både är roligt och intressant. Utbildningen ger en bred kunskapsbas och man blir väldigt duktig på informationssökning, berättar Anna när vi slår oss ner i biblioteket. Att det blev just Högskolan i Borås berodde mycket på att det var nära hemstaden.

– Högskolan i Borås var den högskola som låg närmast Karlstad, som jag kommer ifrån. Sen finns det inte så många högskolor som erbjuder bibliotekarieutbildningen, säger Anton.

För Anna var det smidigt att läsa på samma ort som hemstaden. Efter att ha kommit hem från England där hon varit au pair var det smidigt att redan ha boendet klart och att ha nära till högskolan. Men att det blev just bibliotekarieutbildningen var inte självklart.

– Jag visste inte vad jag ville bli, säger Anna. När jag kom hem från England ville jag börja läsa men jag visste inte till vad. Jag ville arbete med något roligt och betydelsefullt. Jag gick jag till biblioteket för att söka efter olika utbildningar.

– Jag började först läsa till lärare, men efter ett år kände jag att det inte var något för mig. Så då sökte jag bibliotekarieutbildningen. Jag gillar att lära ut och att få träffa användarna, alltså interagera med de som kommer för att besöka biblioteket.

Anna Klaar
Ålder: 21 år
Från: Borås
Tidigare gjort: Varit au pair i England. Läste estetisk teater på gymnasiet.
Fritid: Jobbar extra, engagerar mig politiskt och försöker gå på kulturella arrangemang.

Mentorsprogrammet

Anton och Anna tycker att man får en väldigt bred kunskapsbas på utbildningen, men det är inte lika mycket praktiska moment. Då är det bra med Mentorsprogrammet. Mentorsprogrammet är ett frivilligt program som går att välja till utanför utbildningen. Studenten önskar vilken stad mentorn ska finnas i och ansvarar själv för att träffa sin mentor.

– Det är jättebra. Jag har två mentorer på Bäckängsgymnasiet i Borås. Jag kan höra av mig till dem om det är något i en kurs som jag vill diskutera eller om jag vill ha praktiska råd, menar Anna.

– Jag och en till i klassen har två mentorer i Karlstad och det funkar jättebra, säger Anton.

Arbetslivserfarenhet och framtida jobb

Förutom utbildningen och mentorsprogrammet arbetar Anna extra. Genom Vikariebanken i Borås stad blir hon inringd till bibliotek runt om i Borås.

Anton Borgström
Ålder: 23 år
Från: Karlstad
Tidigare gjort: Efter gymnasiet läste jag kreativt skrivande och gick lärarutbildningen ett år.
Fritid: Skriver och läser mycket klassiskt, går på kulturella arrangemang.

– Just nu jobbar jag mestadels på Stadsbiblioteket, men jag har arbetat på de små biblioteken också. Det är väldigt intressant att se hur det är i verkligheten, att få praktisk erfarenhet. Det är bra med den kunskapsbasen vi får på högskolan, men att använda kunskaperna i verkligheten är en helt annan grej.

Det finns många olika typer av bibliotek att arbeta på och att bara välja ett enda är svårt.

– Jag skulle vilja arbeta på både folkuniversitet och skolbibliotek, säger Anton.

– Bibliotekarie är ett väldigt brett yrkesområde, just för att det finns så många olika sorters bibliotek. Det finns många intressanta ställen som jag skulle vilja arbeta på, det är svårt att säga något specifikt, säger Anna.

Text och foto: Annie Klasén