Huvudmeny

2015-04-13 09:00

Boka informationspass för nya studenter


Studentcentrum erbjuder likt tidigare år ett informationspass till alla nya programstudenter under höstterminen 2015. Detta gäller även Campus Varberg.

Informationen handlar om den vägledning, handledning och de stödinstanser studenterna har möjlighet att ta del av. Informationstillfället ges under september/oktober och tar cirka 30 minuter. Det är viktigt att tillfället är schemalagt för att studenterna ska förstå vikten av att delta.

Välj tid samt plats och meddela uppgifterna till Yvonne Ohlsson senast den 29 maj 2015.

Vid bokning av undervisning och workshops kontakta:
Studieteknik - Helén Svensson
Akademiskt skrivande och/eller Muntlig presentation - Johanna Persson  
Integrerad karriärplanering - Susanne Håkansson

God framförhållning ombeds vid dessa bokningar.