Huvudmeny

2015-04-09 11:30

Byggpuben perfekt mötesplats för studenter och branschen


Tre teman, tre kvällar per år på Byggpuben, det ger studenter och branschfolk en fin chans att mötas och diskutera vad som händer både på högskolan och ute på fältet.

The Kårner på Yxhammargatan i Borås.

Byggpuben arrangeras vid tre tillfällen per år av byggkollegiet på Högskolan i Borås i samarbete med Studentkåren i Borås och med stöd från Gunnar Ivarson, grundare av Wäst-Bygg AB. Pubkvällarna genomförs alltid med ett tema.  I januari är temat sommar jobb, på våren praktik och på höstpuben är temat examensarbete.

Börje Hellqvist.– Syftet med Byggpuben är våra studenter ska få möta folk från näringslivet och omvärlden, men det är också ett tillfälle att träffa andra studenter från andra årskullar. Pubkvällen är ett tillfälle för att knyta kontakter och bygga nätverk, förklarar Börje Hellqvist, lärare på byggingenjörsutbildningen.
– Vi bjuder in gamla studenter som får berätta om sin praktik samt företag som får berätta om sin verksamhet och hur deras behov av ingenjörer ser ut.
Byggpuben är välbesökt. Drygt hundratalet gäster brukar komma varav cirka 15-20 är företagsrepresentanter.

Tidigare studenter sluter cirkeln

Till vårens byggpub med temat praktik bjöds både branschfolk in (huvudgäst vid detta tillfälle var Tengboms Arkitekter) och studenter från flera utbildningsprogram (Byggingenjör, Industriell ekonomi – byggteknik samt Tekniskt basår). Byggpuben förlades till Studentkåren i Borås nyöppnade lokal The Kårner, lägligt i ett gatuhörn vid högskolan.

Fredrik Johansson.De två tidigare studenterna Fredrik Johansson och Fadia Miran sluter cirkeln genom att komma tillbaka till högskolan och byggpuben för att träffa blivande ingenjörer och minns själva vad det betydde för dem att få en sådan här möjlighet att träffa branschfolk.

– Byggpuben är en positiv grej som ger studenterna möjlighet att träffa oss som är ute i branschen och för företagen att få träffa studenterna. Högskolan i Borås är en föregångare när det gäller interaktion med näringslivet, säger Fredrik Johansson som är avdelningschef på NCC med ansvar för husbyggnation.

Avgörande möte

Fadia Miran är arbetsledare på NCC Construction. Hennes besök på byggpuben under studietiden var avgörande för den fortsatta banan som byggingenjör. Hon gick på tekniskt basår första gången hon gick dit.
– Vi fick lyssna på byggingenjörsstudenterna om hur det var på själva utbildningen. Längre fram när jag själv pluggade till byggingenjör var det faktiskt det byggpubstillfälle med temat praktik som fick mig att tänka till lite extra. Det fick mig att söka en praktikplats på NCC, vilket sedan ledde till att jag gjorde examensarbetet där och nu också har en anställning där.

Fadia Miran.Fadia Miran fick den här gången i egenskap av yrkesverksam byggingenjör berätta om sitt jobb.
– Det är jättekul att komma tillbaka. Grymt att jag en dag skulle stå och prata med unga blivande byggingenjörsstudenter.
Hon är ett positivt inslag, inte minst för tjejer. De kommer gärna fram till henne och vill prata.
– Det är tyvärr inte så många tjejer som söker sig till byggbranschen. Jag tror att studenterna blir inspirerade av vad jag har att berätta.

Text: Solveig Klug
Foto: Privat, Henrik Bengtsson och Solveig Klug