Huvudmeny

2015-04-24 08:49

Miljöledningsarbetet får toppbetyg


Högskolan i Borås får toppbetyg på miljöledningsarbetet enligt Naturvårdsverkets granskning över statliga myndigheter för 2014. Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås, är mycket nöjd.

En spirande skott på ett pekfinger.– Resultatet av granskningen är en bekräftelse på att vårt systematiska miljöledningsarbete fortsatt ligger i topp bland högskolor, universitet och andra statliga myndigheter i landet och att vårt miljöledningsarbete håller en mycket hög kvalitet. Detta bekräftas också av den externa granskning som gjordes i höstas, där revisorerna framhållit att vi lyckats inom samtliga våra målområden och att engagemang och attityder bland högskolans medarbetare utvecklats i mycket positiv riktning under de senaste åren, säger hon.

Hur kommer man på högskolan att jobba vidare med miljöledningsarbetet?

– Miljöledningsarbetet inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbar utveckling och innefattar inte enbart den miljömässiga dimensionen, utan även den sociala och den ekonomiska dimensionen. Det handlar om ett systematiskt hållbarhetsarbete, där lika villkor successivt integreras, och där det också finns en dialog kring viss samordning av det systematiska arbetet i övrigt i organisationen, till exempel kvalitetsarbetet.

Var ligger ribban?

– Ambitionsnivån är hög och fokus ligger nu på att förankra och vidareutveckla det systematiska arbetet på akademi- och enhetsnivå och på att jobba vidare inom de områden där vi ser att det behövs förbättringsåtgärder, utifrån dels uppsatta mål och grad av måluppfyllelse, dels inkomna förbättringsförslag från medarbetare och studenter. Helhetsperspektivet, det vill säga inkludering också av den sociala och ekonomiska dimensionen, behöver också förstärkas.

I högskolans visionsdokument lyfts hållbar utveckling fram som en betydelsefull aspekt i missionen "Vetenskap för profession". Utifrån detta och diskussionen kring högskolan som det "hållbara universitet" ser Birgitta Påhlsson stora utmaningar i att, inom ramen för miljöledningsarbetet, utveckla mål och indikatorer för måluppfyllelse, som stödjer högskolans strategier och mål. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny hållbarhetspolicy för högskolan.

Naturvårdsverket lämnar årligen in en redovisning av miljöledningsarbete till Miljö- och energidepartementet. I jämförelsen har man tittat på den kvalitativa bedömningen av myndigheters miljöpolicy, miljömål samt måluppfyllelse. Full pott ger tio poäng. Av de universitet och högskolor som har lämnat in underlag har Högskolan i Borås alltså placerat sig i topp bredvid Göteborgs Universitet, Högskolan i Gävle samt Högskolan i Halmstad.

Läs mer

Läs rapporten ”Miljöledning i staten 2014”

Läs mer om högskolans arbete med hållbar utveckling

Text: Solveig Klug