Huvudmeny
Gunilla E Magnusson

2015-02-18 15:56

Gunilla E Magnusson i ny roll


Från och med 1 mars har A3 en ansvarig för funktionen Samverkan, innovation och nyttiggörande, Gunilla E Magnusson. Hon har tidigare varit biträdande prefekt på PED och ansvarig för RuC, Regionalt UtvecklingsCentrum.

Ett första möte har redan hållits med Innovationsrådet och några samverkansprojekt som initierades innan omorganisationen är redan på gång.

Uppdrag kring samverkan är inget nytt för Gunilla som sedan tidigare var ansvarig för Regionalt utvecklingscentrum, RuC, med fokus på utveckling, utbildning, uppdragsforskning och samverkan med förskola, grundskola, vuxenutbildning, myndigheter och näringsliv i regionen. I det nya uppdraget som ansvarig för Samverkan, innovation och nyttiggörande på A3 ska även aktiviteter på Bibliotekshögskolan, Informatik och området IT införlivas.

– Inom RuC har vi tidigare arbetat tillsammans med kommuner i regionen, Arbetsförmedlingen, olika organisationer och Skolverket, t.ex. via Lärarlyftet och Förskolelyftet. Verksamheten har varit omfattande.

Formen för samarbete som användes inom RuC vill Gunilla ta vara på till den nya funktionen för Samverkan, innovation och nyttiggörande. RuC:s verksamhet förs nu in i den nya organisationen.

– RuC är ett inarbetat namn i regionen och det är möjligt att vi behåller det namnet för vår verksamhet.

Vad är nästa steg?

−Närmast kommer jag att diskutera med sektionscheferna. Vi måste vi diskutera hur vi ska arbeta för hela A3 och gå igenom vilka utvecklingsinsatser och uppdrag som finns idag eller som kan tänkas vara aktuella framöver. Vi ska utifrån våra resurser se vad vi kan bidra med till det omgivande samhället.

Gunilla E Magnusson
Åder: 62
Bor: Katrineholm
Familj: Maken Kurt, dottern Anna och barnbarnen Linnéa och Gustav
Fritid: Politik och sport (främst fotboll)
Läser: Mest facklitteratur och tidskrifter
Bra på: att skapa mervärde genom att ett plus ett bli tre
Tycker om: att resa och att gympa på Friskis & Svettis
Tycker inte om: orättvisor och är därför politiskt aktiv och verksam inom kooperativ utveckling och socialt företagande

Hon betonar betydelsen av extern samverkan inte minst för det mervärde det ger högskolans utbildningar.
– Det är en viktig koppling till professionen för våra lärare. Samarbetet med det omgivande samhället är också viktigt då det innebär att vi får in externa medel till akademin och högskolan samtidigt som vi ger inblick i vår forskning och utbildning. I längden ökar det vår attraktivitet när vi ska anställa nya medarbetare och rekrytera studenter.

Ett projekt som ligger i ”pipeline” är Skolverkets satsning på Läslyftet, vilket handlar om att stimulera barns läsintresse och som går igång under hösten.

– Vi fick klartecken att utveckla en modul för detta. Från början låg detta inom området pedagogik men nu införlivar vi även biblioteken och lärarna på bibliotekarieutbildningen. Vi har också fått uppdraget att ta fram en handledarutbildning inom satsningen på Läslyftet.

Text och foto: Solveig Klug