Huvudmeny

2015-02-10 08:00

Ska arbeta för mer forskning


Gunilla Carlsson är en lyssnande chef som låter sitt ledarskap vila i akademins värdegrund. Hon vill öka forskningen i utbildningen och ser forskarrättigheter som ett måste för att A2 ska bli en komplett akademi.

Gunilla CarlssonHon är chef för Sektionen för vårdutbildning 1. Sektionen innefattar en del av sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeutbildningarna med inriktning mot distriktssköterska och psykiatrisk vård.

– Det känns väldigt bra att vara sektionschef, jag är hedrad över att jag fick detta uppdrag. Jag ser fram emot arbetet, säger Gunilla Carlsson.

Nästa år kommer förhoppningsvis två nya specialistutbildningar att ingå i sektionen: En med inriktning mot äldre och en mot barn och unga. Namnet på sektionen ”vårdutbildning 1” är tillfälligt och det pågår en tävling om att hitta på ett bättre namn som berättar vilken verksamhet som ryms inom sektionen.

Mer strategiskt arbete

Gunilla Carlsson är specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård i grunden. Sedan blev hon vårdlärare och forskare, hon disputerade i vårdvetenskap och är i dag docent. Hennes avhandling handlade om våldsamma möten inom psykiatrisk vård. De senaste 3,5 åren har Gunilla varit studierektor på grund- och avancerad nivå.

Fakta Gunilla Carlsson
Chef för Sektionen för vårdutbildning 1
Ålder: 58
Bor: Dalsjöfors
Familj: Make och tre vuxna barn
Fritid: Båten, promenader och att träna
Gillar: Att resa med Bosse och hela min familj
Har: En mycket egen gatukatt med mycket personlighet, från Grekland vid namn Gollum
Läser: Hälsotidningar som I form och Topphälsa
Är bra på: Att lyssna och bekräfta
Vill göra: Segla i Medelhavet
Vill inte: Städa eller hålla på med trädgårdsarbete
Vågar: Säga min mening
Drömmer om: En Nauticat 38 fot
Stolt över: Våra barn

Det finns likheter mellan att vara studierektor och sektionschef, tycker Gunilla. Men uppdraget som sektionschef är mer övergripande och strategiskt. Hon har ett ekonomiskt ansvar och ett personalansvar. Dessutom ska hon arbeta med både utbildning och forskning inom sektionen.

– Att vara sektionschef innebär även att jag ska se till att sektionen förverkligar de mål som är uppsatta.

Akademin och sektionerna arbetar efter samma visioner som högskolan, exempelvis att bli ett 40:60-lärosäte (40 procent forskning och 60 procent utbildning). Gunilla menar att sektionerna har ett ansvar att se till att andelen forskning ökar och att den dessutom integreras i undervisningen.

– Att få rättigheter att examinera på forskarnivå är ett måste för oss. Det behövs för att A2 ska bli en komplett akademi, säger hon.

Sektionerna ska ses som en helhet

Gunilla Carlsson ser uppdraget som sektionschef som en utmaning i ledarskap.

– Jag arbetar utifrån vår värdegrund som handlar om öppenhet, tydlighet och ömsesidig respekt. Det är inte bara begrepp på ett papper. Men det är en balansgång, som chef måste man våga vara tydlig och samtidigt visa tillit och ge ansvar. Dessutom är lyssnandet väldigt viktigt.

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd har fyra sektioner. Gunilla understryker att sektionerna ska ses som en helhet. Medarbetarna och studenterna kommer att röra sig mellan sektionerna.

– Sektionerna kommer absolut inte att bli några stuprör, säger Gunilla Carlsson.

Text: Anna Kjellsson