Huvudmeny

2015-01-12 09:31

Lotta har ordet - januari


Hej och välkomna tillbaka efter ledigheterna! Den här månaden vill jag informera om att det pågår verksamhets- och budgetdiskussioner för högskolan och akademin för 2015 och framåt.

Lotta Dalheim EnglundDefinitiv budget ska beslutas av styrelsen i februari. Akademin vill satsa strategiskt för att utveckla ett Kliniskt Träningscentrum (KTC) för att bättre möta samhällets behov. I planerna ligger även rekrytering av 4 lektorer, utöver de 7 doktorandtjänster som har annonserats.

Angående den nya organisationen är sektionscheferna på plats, under januari månad kommer också biträdande sektionschefer att intervjuas av fackliga företrädare och arbetsgivaren för att finnas på plats från 1/2. Samtidigt pågår processen med att utse samordnare för de 7 områden som är identifierade: utbildning, forskning, samverkan, hållbar utveckling, lika villkor, internationalisering och kvalitet. Denna process kommer att pågå under våren och kommer att ta lite tid då akademierna arbetar parallellt med denna fråga. Akademiråd börjar ta form när det gäller externa representanter, ett antal interna representanter kommer också att utses. Allt gott till er!

Hälsningar Lotta

Text: Lotta Dalheim Englund
Foto: Ulf Nilsson