Huvudmeny
Simon Elvnäs

2015-05-20 11:18

Medvetna chefer – inte så självklart som man skulle kunna tro


Många chefer och ledare lägger mycket tid på helt andra saker än vad de själva tror att de gör – med följden att det reslutat de vill nå med sitt ledarskap inte uppnås. Det visar KTH-doktoranden Simon Elvnäs i sin forskning om ledarskap i praktiken. Under rubriken ”Du kan, du vill, du misslyckas – vad gör du när du chefar?” var han 19 maj vårens sista CAV-föreläsare.

– Vi människor är till stor del omedvetna om vad vi gör, säger Simon Elvnäs. Det vi säger är viktigt gör vi väldigt lite av och det vi säger är oviktigt ägnar vi väldigt mycket tid åt. Ett exempel är återkoppling som medarbetarna värderar högt liksom chefen men som de i praktiken ägnar väldigt lite tid åt.

 Ämnet för Simon Elvnäs avhandling, som görs vid skolan för teknik och hälsa inom Kungliga tekniska högskolan i Stockholm (KTH), är att kartlägga och utveckla arbetsledande beteenden och att påverka medarbetares motivation och prestation. Simon Elvnäs är i grunden både murare och arbetsterapeut och ville ”ut i verkligheten” med sin forskning. Resultatet har blivit ett stort antal filmade observationer av en mängd chefer och ledare i olika branscher och organisationer, som sedan analyserats utifrån vad cheferna faktiskt lägger sin tid på till exempel i möten med medarbetare.

Beteendena har delats in i sju kategorier enligt en modell som Simon Elvnäs handledare, professor Judith Komaki står bakom: återkoppling på utfört arbete och prestationer, frågor om arbetet och utförande, se till att det finns klara instruktioner om vad som ska göras, berätta vad man själv har gjort och ska göra, prata om och diskutera arbetet generellt, prata om annat och att sitta tyst och inte delta. Genom att kategorisera och koda beteendena i filmerna blir ledarskapet synligt och mätbart – och visar att många chefer faktiskt inte ägnar sig åt det de vill med sitt ledarskap.  

– Ledarskap sker till stor del omedvetet, oplanerat, ostrukturerat, osystematiskt och inkonsekvent, säger Simon Elvnäs. Detta ger låg effekt, krav på effektivitet och ger negativa variationer.

Positiva effekter av ett medvetet ledarskap

En omedveten ledare blir lätt reaktiv och händelsestyrd, och låter känslorna styra vad de prioriterar och gör. De får allt mer att göra, mindre tid över och allt mindre blir gjort. Enligt Simon Elvnäs är det till exempel skillnad på att leda på ett effektfullt sätt - som ger verklig effekt - och det man kan kalla effektivt: många beslut i hög takt, men inte alltid med något större genomslag eller konsekvens.

När de observerade cheferna blir medvetna om sitt beteende, genom att få analysen av sig själva i form av tydliga diagram av vad de faktiskt ägnar sin tid åt, kan de också börja förändra sitt beteende och de yttre förutsättningarna. Några positiva effekter som forskningen visar på är att cheferna då upplever bättre planering och framförhållning, de lägger tid på det de vill och har bestämt, de har mer tid för dialog och dokumentering, arbetsledarna blir mer självständiga, det blir bättre stämning och samarbete och cheferna får bättre koll på kvalitet, budget och tid.

– Vi är så fokuserade på tiden att vi inte hinner reflektera över om det vi gör har effekt eller inte, säger Simon Elvnäs. Inte förrän det vi gör har effekt kommer vi att få tid över att göra det vi ska.

I filmklippet utvecklar Simon Elvnäs sina tankar om omedvetet ledarskap och kommer också med några förslag på hur man kan ta hjälp av kollegor eller andra på hemmaplan för att få hjälp att se sitt eget beteende på ett objektivt sätt. Han berättar också om de positiva effekter han sett hos chefer när de genom forskningsprojektet fått hjälp att utveckla sitt ledarskap.

Filmklipp m. Simon Elvnäs 3:39 

Text, foto och filmade intervjuer: Lena Löfgren.