Huvudmeny

2015-05-05 13:35

Utbildningsutskott vid akademin


Anslag om förslag på ledamöter till Utbildningsutskottet för utbildning inom pedagogik och lärande samt Utbildningsutskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT.

Mandatperioden gäller mellan 1 juli 2015 till 30 juni 2018. Det är Forsknings- och utbildningsnämnden som utser dessa ledamöter på förslag av akademin. Nedan visas föreslagna ordinarie ledamöter och suppleanter.

Utbildningsutskottet för utbildning inom pedagogik och lärande:

Förslag ordinarie ledamöter:

Anna Hellén
Kristina Bartley
Elisabeth Persson
Mary-Anne Holfve Sabel

Föreslagna suppleanter:

Lillemor Adriansson
Marita Cronqvist

Utbildningsutskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT:

Förslag ordinarie ledamöter:

Mikael Gunnarsson, föreslagen ordförande
Frances Hultgren
Anders Gidenstam
Carina Hallqvist

Föreslagna suppleanter:

Mats Dolatkhah
Tuve Löfström

Vid frågor och synpunkter kontakta Thomas Johansson

Text: Annie Klasén