Huvudmeny

2015-05-05 15:00

”Vi måste bli bättre på att sortera vårt avfall”


Hållbar utveckling är något som många organisationer arbetar med idag. Så även Högskolan i Borås som befinner sig mitt inne i ett betydande hållbarhetsarbete. Vi tar reda på mer om vad det innebär med Jessika Weilitz, handläggare för hållbar utveckling.

Drivbänk med glödlampor och en liten planta.

Hållbar utveckling kopplas ofta samman med klimatfrågor men det handlar om mycket mer än så.

– Hållbar utveckling innebär att arbeta för att nuvarande och kommande generationer ska få en bra miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. Miljöarbetet är en del av hållbarhetsarbetet, förklarar Jessika.

Miljöledningssystemet ett stöd

Till hjälp i arbetet har högskolan ett miljöledningssystem som är certifierat enligt den internationella standarden ISO 14001.

– Ett miljöledningssystem är ett system för att strukturera miljöarbetet. Högskolan har dessutom integrerat hållbarhet i systemet vilket ska vara till hjälp för de anställda att arbeta mot en hållbar utveckling. Ett viktigt mål med miljöledningssystemet är att säkerställa att vi ständigt förbättrar arbetet med hållbarhet på högskolan.

En del i miljöledningssystemet är möjligheten för de anställda att lämna feedback där hållbarhetsarbetet brister, så kallade avvikelser, samt förbättringsförslag.

Avvikelser och förbättringsförslag

Under det senaste året har många förbättringsförslag och avvikelser rapporterats in. Intressant är att en fjärdedel av dessa förslag berör möjligheten att begränsa vår pappersförbrukning. Det är dock inte det viktigaste förbättringsområdet just nu.

– Viktigt just nu, är att vi måste bli bättre på att sortera vårt avfall. Anledningen till det är att sopkomprimatorn för brännbart avfall, som finns i vår källare, inte fungerar som den ska när det finns allt för mycket komposterbart avfall bland det brännbara.

Lösningen på problemet ligger i att både anställda och studenter sorterar sitt avfall men det skall även göras enklare att sortera avfallet.

– Vi som arbetar med frågan kommer att se över möjligheterna att sortera och förbättra rutinerna för avfallshantering.

Var kan avvikelser och förbättringsförslag rapporteras in?

– Det finns flera sätt att rapportera avvikelser och förbättringsförslag – antingen genom ett formulär (se länk nedan) eller genom att skicka e-post till: miljoledningssystemet@hb.se

Läs mer

Text: Jennifer Gustavsson
Foto: Colourbox