Huvudmeny

2015-09-21 16:00

Mer pengar till forskning i regeringens budgetförslag


Måndag 21 september presenterade regeringen sitt budgetförslag för 2016. För högskolornas del är det nu klargjort hur ökningen av basanslagen för forskning ska fördelas. För Högskolan i Borås del innebär det att forskningsanslaget ökar med drygt 10 procent.

Anders Ygeman.

Inrikesminister Anders Ygeman (s) besökte den 21 september Göteborg och Borås för att presentera regeringens budgetproposition. I Borås presenterade han budgeten i samband med ett besök på Textilhögskolan.

Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås, ser positivt på flera delar av budgetpropositionen.

– Det faktum att vi får ett ökat basanslag för forskning är självklart mycket glädjande. Det handlar om en ökning på cirka 12 procent och förhoppningsvis är detta ett första steg mot kraftigt ökade basanslag för högskolorna. Det handlar om ett trendbrott med stora procentuella ökningar av detta till forskning och innebär därmed möjligheter att ytterligare stärka forskningsanknytningen av utbildningen och samtidigt fortsätta utveckla våra styrkeområden.

Budgetpropositionen, som har anslaget ”Investeringar för Sverige”, lägger stort fokus på hur vi i Sverige ska skapa möjligheter för bättre mottagande och en snabbare etablering för nytillkomna till Sverige. Flera av de här satsningarna berör utbildningssystemet, såsom att medel avsätts för att genomföra kompletterande utbildningar, validering av reell kompetens och för bedömning av utländsk utbildning.

De direkta investeringar som görs för kvalitetsutveckling av högre utbildning är till stor del de samma som beskrevs i vårändringsbudgeten 2015, där även utveckling och satsningar för 2016 och framåt beskrevs.

– När det kommer till utbildningsområdet innebär propositionen några små förändringar mot det vi redan kände till. Det blir en fortsatt satsning på lärarutbildning och vård men vi har även erhållit anslag för platser inom övriga utbildningsområden. Dessutom blev anslaget för kvalitetsförstärkning av utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap och undervisning något högre än förväntat för högskolan, säger Brorström.

Läs mer

Läs mer ingående om Björn Brorströms reaktioner gällande budgetpropositionen i ”Rektors blogg”.

Text: Ida Borenstein
Foto: Solveig Klug