Huvudmeny

2015-09-07 11:35

Test av databas: Idunn


Just nu testar biblioteket databasen Idunn som har artiklar inom bland annat pedagogik, vård, juridik och ekonomi.

Idunn är Universitetsforlagets digitala publiceringsplattform för fack- och forskningstidsskrifter. Idag består den av 51 tidskrifter både nordiska, norska och danska. 7 olika ämnesområden bland andra: Pedagogik, vård, juridik och ekonomi. Exempel på tidskrifter:

Testet pågår fram till den 15 oktober.

Har du synpunkter på databasen - kontakta gärna Martin Borg med dessa.