Huvudmeny

2016-04-29 14:00

Data-driven innovation – reform eller revolution?


Samhällets utmaningar och möjligheter inom digitalisering och data-driven innovation var temat när Högskolan i Borås bjöd in till ett seminarium om forskning i Bryssel i veckan. Budskapet till åhörarna var tydligt: att satsa på samhällsvetenskaplig forskning om digitalisering är helt nödvändigt för att kunna möta framtidens utmaningar.

– Vi har tidigare anordnat liknande seminarier i Bryssel kring högskolans forskning, både inom textil och resursåtervinning samt inom vårdområdet. Det är jätteviktigt att göra sådana här resor och att skapa kontakter och få lära sig mer om arbetet i EU, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.

Andra sätt att se på digitaliseringen

Seminariet hölls på Vinnovas kontor i Bryssel och ett 20-tal personer deltog. Jan Nolin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, som höll i presentationen under seminariet, menar att närvaron i Bryssel är viktig för Högskolan i Borås.

Det var en delegation på elva personer från högskolan som besökte Bryssel denna gång. Forskarna bakom seminariet var Jan Nolin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Stefan Cronholm, professor i informatik, Rickard Lindgren, professor i informatik och Nasrine Olson, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap. Utöver dem var representanter från högskolans ledning samt Grants and Innovation Office med på resan.

– Bryssel är en av världens främsta platser när det kommer till planering av framtiden. Därför är det särskilt viktigt att vara här och prata om vad digitalisering är och vad den innebär för vårt framtida samhälle. Vårt syfte är att väcka intresse för andra sätt att se på digitaliseringen än de tekniska perspektiven, och att forma en digitalisering som inte styrs enbart av tekniska lösningar. Det handlar om att modifiera den stora förändring av samhället som är på gång just nu och inse att de aktörer som driver utvecklingen inte har med sig det samhällsvetenskapliga perspektivet.

Här har Högskolan i Borås mycket att bidra med. För forskarna har besöket i Bryssel, och förberedelserna inför, blivit en start på något som går att utveckla vidare och där forskning från olika delar av högskolan kan mötas. Stefan Cronholm, professor i informatik fortsätter resonemanget:

– Det handlar om teknikdriven utveckling kontra behovsdriven utveckling, och detta är ingenting vi tidigare har reflekterat över i samhället. Den teknikstyrda utvecklingen har dominerat. Men vilken slags utveckling vill vi ha? Vi behöver föra in det samhällsorienterade synsättet när vi tittar på digitalisering och möjligheter till nya innovationer.

Deltagare som representerar olika delar av Europa

Malin Eklund, som jobbar för Vetenskapsrådet (VR) i Bryssel tycker att högskolans seminarium var bra och intressan:

– Data-driven Innovation är ett mycket aktuellt ämne här i Bryssel. Som vi fick höra under seminariet finns det många namn som beskriver detta ämne, exempelvis Big Data. Kommissionären för forskning och innovation, Carlos Moedas har beskrivit sina prioriteringar i tre O:n; Open Science, Open Innovation and Open to the World. Data-driven innovation finns med under alla tre prioriteringarna skulle jag säga. Stort fokus ligger på att göra vetenskaplig information, finansierad av offentliga medel, öppet tillgängligt för alla medborgare. Som seminariet berörde kräver öppna data att man tar hänsyn till den personliga integriteten och IP-rättigheter. Den teknik som utvecklas måste också utvecklas tillsammans med medborgarna så att tekniken och användningen av data tar hänsyn till sociala och mänskliga aspekter. Det var bra diskussioner kring detta ämne.

En av dem som kommit för att lyssna och delta i seminariet var Nadine Kleger från SwissCore, en schweizisk organisation som jobbar med information kring forsknings- och utbildningsfrågor i EU.

Vad menas med ”data-driven innovation”?
Strategic utilization of data and analytics to improve or foster new processes, products, services, and markets (OECD 2015)

– Jag jobbar med innovationsfrågor och är därför intresserad av allt som rör innovation. Så jag tog direkt chansen att delta i det här seminariet för att lära mig mer om begreppet data-driven innovation, säger Nadine Kleger.

En annan deltagare var Linda Panzer från den tyska branschorganisationen för forskningsinstitut och universitet, Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen (KoWi).

– Jag är här för att få en överblick och lära mig mer om området data-driven innovation för att sedan kunna berätta för mina kollegor som, liksom jag, jobbar med forsknings- och innovationsfrågor. Det var ett väldigt intressant seminarium som gav bra inblick i utvecklingen.

Fortsätter diskussionen i Almedalen

Under årets politikervecka i Almedalen arrangerar Högskolan i Borås fyra seminarier på Västsvenska arenan och ett av dem har tema digitalisering. Nasrine Olson, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap, driver det arbetet och understryker vikten av det samhällsvetenskapliga perspektivet i forskningen kring digitalisering.

– Det finns många viktiga aspekter inom digitalisering som inte handlar om teknisk utveckling.  Det kan handla om till exempel makt- och demokratifrågor, där de som äger eller förser oss med tjänster, såsom Google och Facebook, eller andra som har resurser och kunskap hamnar i en priviligerad position. De har möjlighet att komma åt information och kunskap som andra inte har. Att alla inte har samma förutsättningar att skaffa sig information och kunskap kan skapa stora klyftor i samhället.

Läs mer

Läs mer om Högskolan i Borås forskning

Läs på rektor Björn Brorströms blogg om Brysselbesöket

Läs mer om SwissCore

Läs mer om KoWi

Läs mer om DG Connect Digital Single Market

Högskolan i Borås i Almedalen

Text och foto: Ida Borenstein