Huvudmeny
Lena Johnsen och My Ambrén

2016-12-01 15:30

Boråsstudenter vinnare av Stora FM-priset


Två studenter från Högskolan i Borås står som vinnare i årets upplaga av studenttävlingen Stora FM-priset. Studenterna delar på prissumman 100 000 kronor med två andra studentlag från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Uppsala Universitet.

I hård konkurrens med universitets- och högskolelag från hela Sverige, vann de tre studentlagen sammanlagt 100 000 kronor i studenttävlingen Stora FM-priset.

Vid Högskolan i Borås var det My Ambrén och Lena Johnsen som fick priset för uppsatsen ”Aktivitetsbaserat arbetssätt – Hållbart om alla tar sitt ansvar”. De båda har läst kandidatprogrammet Organisations- och personalutvecklare i samhället.

Hur kommer det sig att ni får priset?

– Vi blev uppringda av ISS, instiftare av priset, och blev ombedda att medverka i tävlingen.

Vad handlar ert examensarbete om?

– Det handlar om hur medarbetare i en organisation som arbetar aktivitetsbaserat upplever att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön påverkas av arbetssättet och arbetsmiljön. Syftet var att öka kunskapen kring vad i det aktivitetsbaserade arbetssättet som upplevs leda till förbättrad eller försämrad hälsa och arbetstillfredsställelse. Vidare ville vi studera vilka arbetsmiljöfaktorer som ger upphov till den upplevda hälsan alternativt ohälsan för de individer som arbetar aktivitetsbaserat. Vi ville också studera om arbetssättet kan förväntas bidra till ett för individen mer hållbart arbetsliv.

Vad tänkte ni när ni fick veta att ni skulle få priset?

– Det är väldigt roligt att bli uppmärksammade på det här viset, eftersom vi själva är väldigt nöjda med arbetet. Att få den här utmärkelsen är ju verkligen en bekräftelse på att det vi skrivit är bra och bidrar till något större.

Priset delades ut vid International Facility Management Associations, IFMA, stora branschkonferens Nordic Workplace i Stockholm den 1 december.

Motivering

Juryns motivering av valet av My Ambréns och Lena Johnsens uppsats lyder:

”Detta arbete bekräftar vikten av vidare debatt kring individuella behov i utformningen av aktivitetsbaserade arbetsplatser. Författarna visar att en estetiskt tilltalande arbetsplats är av större betydelse för välbefinnandet än för effektiviteten och konsumeras därmed i tanken snarare än fysiskt.”

Tävlingen Stora FM-priset delas ut av Facility Management-branschen. Priset instiftades 2013 av ISS och delas ut en gång om året för att premiera de mest intelligenta och nytänkande akademiska uppsatserna på området. Syftet med priset är att det ska bidra till utvecklingen av FM-branschen, med nya idéer som leder till höjd produktivitet och ökad effektivitet. Det är också ett led i en strävan att synliggöra branschen och öka dess attraktionskraft bland studenter.

Facility Management: Integration av processer inom en organisation för att upprätthålla och utveckla de överenskomna tjänster som stödjer och förbättrar effektiviteten hos kärnverksamheten (källa: Wikipedia).

Läs mer

Läs uppsatsen Aktivitetsbaserat arbetssätt – Hållbart om alla tar sitt ansvar (Fulltext-pdf)
Läs mer om Facility Management (extern webbsida)

Text: Solveig Klug
Foto: Thomas Carlgren