Huvudmeny
Högskolan i Borås campus

2016-12-12 13:22

Sex av tio bristyrken utbildas vid Högskolan i Borås


Under 2017 kommer Sverige att lida stor brist på bland annat grundskollärare, sjuksköterskor och förskollärare. Det visar SCB:s senaste Arbetskraftsbarometer. Sex av de tio yrken där det råder störst brist på arbetskraft i Sverige utbildas vid Högskolan i Borås.

Ann-Christin Andréasson– Vi är mycket stolta över att Högskolan i Borås kan erbjuda utbildningar till de största bristyrkena. Våra studenter har därmed mycket stor potential att hamna rätt i arbetslivet, säger Ann-Christin Andréasson, kommunikationschef vid Högskolan i Borås.

I framtiden kommer det råda stor brist på arbetskraft inom många yrkesgrupper. Störst är bristen på sjuksköterskor, både grundutbildade och specialistutbildade, samt på lärare. Det visar Arbetskraftsbarometern som Statistiska Centralbyrån, SCB, offentliggör en gång per år. Högskolan i Borås har under många år satsat på utbildningar inom både vård och pedagogik.

– Högskolan i Borås arbetar enligt devisen Vetenskap för profession. För oss är det viktigt med närhet mellan akademi och praktik. Arbetskraftsbarometern visar nu att vi är på rätt väg, säger Ann-Christin Andréasson, kommunikationschef vid Högskolan i Borås.

Bland övriga yrken det råder stor brist på finns grundskollärare och gymnasielärare med inriktning på matematik och naturvetenskap samt receptarie.

Yrken med stor brist som utbildas vid Högskolan i Borås

  • Sjuksköterskeutbildning
  • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesi- och intensivsjukvård
  • Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem (fritidspedagog)
  • Förskollärarutbildning
  • Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andra språk (Grundskollärarutbildning: senare år, språk/SO)
  • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

De tio främsta bristyrkena som kräver högskoleutbildning under 2016

  • Ämneslärare för grundskolans årskurs 7-9 (Grundskollärare: senare år, matematik/naturvetenskap)
  • Sjuksköterska: övrig specialistutbildning
  • Sjuksköterska: anestesi-, -intensiv, operationssjukvård
  • Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem (Fritidspedagog)
  • Förskollärare
  • Ämneslärare för grundskolans årskurs 7-9 (Grundskollärare: senare år, språk/SO)
  • Speciallärare och specialpedagog
  • Distriktssköterska
  • Receptarie
  • Gymnasielärare: matematik/naturvetenskap

Om statistiken

SCB:s Arbetskraftsbarometern 2016 är en undersökning som ger information om det aktuella arbetsmarknadsläget och framtidsutsikterna de närmaste åren för 59 utbildningar som kräver högskoleutbildning.

Läs mer om högskolans utbildningsutbud.

För mer information, kontakta:

Ann-Christin Andréasson, kommunikationschef Högskolan i Borås, ann-christin.andreasson@hb.se, 070-817 41 22.

Text: Westander
Porträttfoto: Suss Wilén