Huvudmeny
Jaana Ben Maaouia

2016-02-25 17:27

Hej Jaana Ben Maaouia, ny medarbetare


Säg hej till Jaana Ben Maaouia, ny föreståndare på Regionalt utvecklingsCentrum (RuC) vid Högskolan i Borås. Hennes jobb är att nätverka och samarbeta med närliggande kommuner för att sprida högskolans uppdragsutbildningar inom pedagogik.

Välkommen hit!

– Tack! Jag har varit här i fem veckor nu och håller på att sätta mig in i verksamheten. Det känns roligt och spännande!

Vad har du gjort tidigare?

– Nu senast har jag arbetat som rektor på Myråsskolan i Borås men i botten är jag utbildad grundskollärare och specialpedagog. Som ansvarig för RuC tror jag att det är bra att ha en förståelse för hur vardagen ser ut på en skola, vilka utmaningar och möjligheter som finns när det kommer till bland annat rekrytering av behörig personal.

Vad innebär ditt uppdrag på RuC?

– Det handlar mycket om att skapa kontakter, samarbeta med kommuner och fånga in vilka behov som finns på skolorna. Just nu diskuterar vi bland annat möjligheter till att erbjuda fler kurser i svenska som andraspråk. Men, givetvis är det också viktigt att sprida den forskning som pågår på Högskolan i Borås.

Vad gör du på fritiden?

– Jag tränar och umgås med vänner, och så är jag aktiv i bröstcancerföreningen. Jag hade själv bröstcancer 2005 och vill gärna ta chansen att hjälpa andra.  

Text och bild: Rebecca Lindholm