Huvudmeny

2016-02-10 08:39

Högskolan informerade på språkcafé för nyanlända flyktingar


Varje vecka anordnar Hässleholmens kyrka språkcafé för nyanlända flyktingar. I går besökte Högskolan i Borås deras verksamhet för att sprida information om högskolan och Invandrarakademin, men också för att svara på frågor om det svenska utbildningssystemet.

Det strömmade in människor med alla tänkbara nationaliteter när det var dags för tisdagens språkcafé i Hässleholmens kyrka. Men förutom att få en stund till att umgås, fika och få undervisning i svenska så fick de den här dagen chansen att bekanta sig med Högskolan i Borås och få reda på vad som krävs för att ta ett steg vidare när man har fått uppehållstillstånd och vill utbilda sig eller komma ut i arbetslivet.

– Syftet med vårt besök är att träffa nyanlända, informera om Högskolan i Borås, lyfta fram utbildningar och ge en bild av hur Invandrarakademin fungerar. Vi tycker det är viktigt att ge den här informationen så tidigt som möjligt och visa hur utbildningssystemet är uppbyggt, säger Majid Jaffari som är samordnare för Invandrarakademin vid Högskolan i Borås.

Invandrarakademin syftar till att underlätta utländska akademikers etablering på den svenska arbetsmarknaden genom förberedande introduktionsutbildning och vägledning. Insatserna ska leda till vidare studier eller arbete. Utbildningen vänder sig till dig som tidigare har studerat på ett universitet i minst tre år, har godkänt resultat i Svenska för invandrare och behöver komplettera dina svenskakunskaper. Om du inte uppfyller förkunskapskraven till utbildningen kan du bli behörig genom att ansöka om reell kompetens eller undantag. Är du osäker på behörigheten kan du kontakta studievägledare.
Kontaktuppgifter

Presentationen hölls tillsammans med högskolans rektor Björn Brorström och en av högskolans internationella koordinatorer Agneta Welin Mod. Och för att det skulle nå alla besökare framfördes all information på svenska, engelska, arabiska, persiska och dari.

En av de viktigaste punkterna som presenterades var valideringsprocessen, alltså vikten av att kunna dokumentera sina utbildningar eller yrkesutövningar från hemlandet.

– Det är väldigt betydelsefullt att vi sprider den här informationen. Det blir en bra start där man får en känsla för utbildning och struktur, vilket skapar bra möjligheter för att jobba vidare med alla begrepp, både på språkcaféet och individuellt, säger Majid Jaffari.

Nya lärdomar

En av dem som besökte Hässleholmens kyrka i går var Abdul Kadir. Han kom till Sverige från Somalia för tre månader sedan och det här var första gången han deltog på språkcaféet.

– När jag bodde i Somalia undervisade jag i matematik och engelska. Men jag har inte fått med mig någon dokumentation. Därför väntar jag på att jag ska få det hitskickat till Sverige, säger Abdul Kadir som tyckte att informationen från Högskolan i Borås gav viktiga lärdomar inför framtiden.

– För mig kändes det bra att få lära sig hur utbildningssystemet ser ut och vilka regler som gäller. Mitt mål med framtiden är att lära mig mer och mer svenska och sedan utbilda mig till lärare på högskolan, säger han.

Enligt Björn Brorström, rektor på Högskolan i Borås, är den här typen av insatser ett viktigt inslag i högskolans verksamhet.

– För oss är det här ett bra sätt att gå från ord till handling. Det är värdefullt att vi kommer ut och presenterar högskolan och utbildningssystemet, både för de som har en akademisk utbildning och för de som funderar på en vidare karriär, säger Björn Brorström som även imponerades av alla personer som står bakom språkcaféet.

– Det var väldigt lärorikt att få en inblick i deras mötesplats i Hässleholmens kyrka. Nu efteråt känner mig överväldigad av engagemanget från kyrkan och alla frivilliga krafter.

Kontakt: Majid Jaffari
Tfn: 033-435 59 92, 070-890 11 31
majid.jaffari@hb.se

Text och foto: Martin Högqvist