Huvudmeny
Päivi Riestola

2016-06-17 08:00

Konkurrensfördel om chefen inte står för tänkandet själv


Det inkluderande ledarskapet är fortfarande framgångsrikt. Arbetslivsforskare och chefer som gemensamt bidragit till den nya rapporten ”Ledarskap för livskraftiga organisationer” menar till och med att medarbetarinflytande har framtiden för sig.

Ledarskap för livskraftiga organisationerSverige har sedan lång tid tillbaka varit världsledande när det gäller ett inkluderande ledarskap med en medarbetarorienterad styrning. Men utvecklingen sedan 1990-talet har medfört att nya ägarformer och en mångfald av lednings- och styrningsprinciper har tillkommit. Så hur ska en bra chef vara nuförtiden?

– Chefen behöver involvera medarbetare i planering och beslut samtidigt som det krävs en tydlighet i ansvar och gränser för ledarskapet med tillit som grund. Tydliga gränser kan på detta sätt paradoxalt nog innebära ett ökat handlingsutrymme för medarbetare, säger Päivi Riestola, arbetslivsforskare vid Högskolan i Borås och medförfattare till rapporten.

Hon berättar att i tider av globalt ägande och stark centralisering finns det risk för en stor distans mellan ledning och medarbetare. Därför kan det vara en konkurrensfördel när inte bara chefen står för tänkandet och drivet utan att det tvärtom delas med medarbetare på skilda nivåer.

 – Ett inkluderande ledarskap med en närhet mellan chef och medarbetare är en nödvändig förutsättning för att kunna utveckla och upprätthålla en styrning byggd på tillit. Organisatorisk resiliens eller långsiktig livskraft bygger därför på organisatoriska identiteter med en stark involvering och ett ramverk med tydligt delegerat ansvar och befogenheter, säger Päivi Riestola.

Ett inkluderande ledarskap innefattar en hög grad av självständighet och ansvarstagande från medarbetarna och en dialogbaserad relation mellan chefer och medarbetare byggd på förtroende och tillit för att vara legitim. Rapporten visar att denna typ av ledarskap fortsatt i allra högsta grad är relevant och har framtiden för sigVarför är rapporten viktig?
– Rapporten är unik i sitt slag eftersom den grundar sig i en studiecirkel där inte bara forskarna utan även cheferna bidrar med varsina kapitel utifrån sina specifika erfarenheter. Detta interaktiva sätt att bedriva forskning ger medverkande chefer praktisk nytta i deras verksamheter och forskarna teoretisk generaliserbar kunskap.

Inbjudan till release

Välkommen på release av rapporten ”Ledarskap för livskraftiga organisationer” som är nummer 36 i högskolans rapportserie "Vetenskap för profession". Se tidigare rapporter här

Tid:
Tisdagen den 21 juni kl. 15:00
Plats: Högskolans pressrum (utanför styrelserummet) A700

Kontakta arbetslivsforskarna bakom rapporten

Päivi Riestola, 033-435 45 21, paivi.riestola@hb.se
Margareta Oudhuis, 0737-178337, margareta.oudhuis@hb.se

Läs mer

Läs också om rapporten ”Ledarskap i äldreomsorgen: att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar”

Text: Rebecca Lindholm