Huvudmeny

2016-05-09 09:00

John Rune Nielsen ny styrelseledamot för högskolan


Hallå där, John Rune Nielsen, ny ledamot i Högskolan i Borås styrelse…

John Rune Nielsen.Vem är du?

– Jag har en bakgrund som forskare inom energiområdet. Jag har arbetat på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i drygt 20 år i olika ledande befattningar och numera är jag VD. Jag kommer från Norge, är 48 år, bor sedan tolv år i Göteborg, är gift och har barn, och jag är fortfarande norsk medborgare. Mitt främsta fokus ligger alltid på konstant utveckling av de verksamheter jag är involverad i, och jag gillar således förändring. Forskning är drivkraften i denna förändring.

Hur väl känner du till verksamheten vid Högskolan i Borås?

– Jag har jobbat mycket tillsammans med högskolan sedan första kontakten för mer än 20 år sedan. Jag känner förstås bäst till de delar jag varit mest involverad i, framförallt inom samhällsbyggande, energi, waste management i form av bl.a. Waste Refinery, Waste Recovery och innovationsplattformen för hållbar stadsutveckling i Borås. Utöver detta har jag mycket kontakt med rektor Björn Brorström i olika sakfrågor och gemensamma styrelser. På senare år sitter jag även som ordförande i styrgruppen för Science Park Borås. Men självklart behöver jag sätta mig in i verksamheten vid högskolan bättre förstås, vilket jag ser fram emot.

Vad gör du utöver styrelseuppdraget på Högskolan i Borås?

– Utöver uppdraget som VD för SP ingår jag i ett antal styrelser, bl.a. Borås Näringsliv och ett flertal av SP:s dotterbolag i Sverige och Danmark. Eftersom SP finns på många orter blir det en hel del resande. Vi har många goda samarbeten med de flesta universitet och högskolor i Sverige och erfarenheter från det jag hoppas förstås att kunna ta med mig och göra något positivt av för Högskolan i Borås.

John Rune Nielsen
Ålder: 48
Från: Norge (har fortfarande norskt medborgarskap), bor i Göteborg med hustru och barn
Jobbar som: VD för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Aktuell som: Ny extern ledamot i Högskolan i Borås styrelse för perioden 1/5 2016 till 30/4 2017

Hur kommer det sig att du blir ledamot i Högskolan i Borås styrelse?

– Det ska nog andra helst svara på, men jag antar att mitt intresse för Högskolan i Borås och min långa erfarenhet av forsknings- och innovationssystemet regionalt, nationellt och internationellt spelar in. Men självklart är det ett uppdrag jag tackat ja till med glädje och där jag hoppas kunna bidra till en positiv utveckling för högskolan.

Vilka frågor kring Högskolan i Borås vill du driva i ditt styrelseuppdrag?

– Högskolan är en välskött högskola där jag avser att bidra på bästa möjliga sätt till den långsiktiga utvecklingen. Två viktiga förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av högskolan är ju att öka forskningen och fortsätta utveckla utbildningarnas attraktivitet.

Högskolan siktar på att bli universitet. Hur kommer du att driva denna sak?

– Styrelsen viktigaste uppgift här är att sätta eller förtydliga de strategier och följa upp de aktiviteter som skall leda fram till ett sådant beslut. Vad jag förstår behöver vi bl.a. arbeta för att öka forskningsomfattningen, vilket är på god väg.

Högskolan arbetar på att bli ett hållbart lärosäte, vad tänker du om det och hur tänker du att högskolan ligger till i detta arbete?

– Jag tycker självklart att det är alldeles utmärkt. Det finns mycket man kan göra, men här tror jag studenterna och utbildningen är central. De ska vara yrkesverksamma i kanske 40 år, så deras kunskap om hållbarhet ger störst långsiktig effekt. Jag tror att högskolan ligger bra till här och har alla förutsättningar att jobba proaktivt och med god kompetens både i det egna avtrycket, som effekt av den egna forskningen och i att ge studenterna en bra grund att stå på.

Övriga i styrelsen

  • Roland Andersson, ordförande
  • Lotta Ahlvar, vd för Handarbetets vänner
  • Paul Frankenius, entreprenör
  • Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie
  • Agneta Mårdsjö, näringslivschef i Västra Götalandsregionen
  • Agneta Stark, egenföretagare och tidigare rektor för Högskolan Dalarna
  • Roger Säljö, professor, Göteborgs universitet

Text: Solveig Klug
Foto: SP