Huvudmeny

2016-05-03 15:32

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad beviljar 2,4 miljoner till forskning


Idag tillkännager Sparbanksstiftelsen Sjuhärad årets bidragsmottagare. Högskolan i Borås får totalt 2 357 650 kronor till sju forskningsprojekt.

Ett av projekten som beviljats medel är Studera återvinning av nanokompositer, ansvarig är Martin Bohlén och Dan Åkesson. Vad handlar ert projekt om?

– Detta spännande projekt går ut på att undersöka hur nya kompositmaterial kan återvinnas. Dessa kompositer består av plast med tillsats av förstärkningsmaterial i form av kolnanorör. Vi ska undersöka hur dessa materials egenskaper påverkas då de smälts ned och blir till nya produkter. Om materialen behåller sina egenskaper kan till exempel materialspill från produktion tas till vara på och återanvändas. Det ger vinst för både miljö och ekonomi, säger Martin Bohlén, universitetslektor vid Högskolan i Borås.

Vad kommer bidraget att användas till?

– Bidraget kommer att bekosta löner, material och även några externa analyser som vi inte har utrustning till att göra på plats.

Så här fördelas pengarna inom forskning:

  • Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala media: 120 000
  • Novel catalysts for metal catalyzed tar cracking: 185 000
  • Internationell gästforskare – handelsutveckling: 516 565
  • Re:design factory: 564 000
  • Köpa instrument: 100 000
  • Studera återvinning av nanokompositer: 547 302
  • Konkurrenskraftig lokal textiltillverkning: 324 783

Sparbanksstiftelsens loggaStiftelsen delar varje år ut bidrag till forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad.

Bidragen kommer att delas ut den 19 oktober då Högskolan i Borås och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad anordnar högtiden Days of Knowledge. Mer om högtiden.

I kategorin utbildning tilldelas högskolan 560 000 kronor, till bland annat Textilhögskolans examensutställning. I kategorin näringsliv tilldelas högskolan 450 000 kronor. Bidragen delas ut på Sparbanksstiftelsen Sjuhärad utdelningscermoni den 24 maj.

Läs mer

Mer om Sparbanksstiftelsen Sjuhärad (extern länk)

Bidragsmottagare tidigare år

Text: Annie Klasén