Huvudmeny

2016-03-21 14:05

Högt betyg för lärarutbildningar


Utbildningar som väl uppfyller sina mål, studenter som kan rekommendera sin utbildning till andra och bättre rustade för undervisning i flerspråkiga miljöer ¬– det är några av resultaten som framkom i den senaste alumniundersökningen för lärarutbildningar vid Högskolan i Borås.

För fjärde året i rad har en Irene Arvidssonenkätundersökning gått ut till alla som två år tidigare tagit ut sin examen vid någon av Sveriges lärarutbildningar. Undersökningen ställer frågor om till exempel hur utbildningen levt upp till de mål man angivit, hur de före detta studenterna haft nytta av utbildningen i sitt nuvarande yrkesliv och om de kan rekommendera den utbildning de själva gått till framtida studenter.

­– Högskolan i Borås har i alla alumniundersökningar som gjorts av lärarutbildningarna fått oerhört bra betyg, och i årets mätning kan vi se att vi gått framåt på flera punkter, säger Irene Arvidsson, universitetsadjunkt och kvalitetssamordnare vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.

Skapa en brygga mellan teori och praktik

Ett av de viktigare utbildningsmålen för lärarutbildningarna är att studenterna ska lära sig att samla, tolka och värdera information av relevans för sitt arbete. Detta mål upplever en klar majoritet av de utexaminerade studenterna att de har fått genom utbildningen i Borås.

– Detta kan säkert till viss del ha att göra med ”Boråsmodellen”, som går ut på att biblioteket på högskolan går in och undervisar i informationssökning och informationshantering. Men målet handlar ju också om hur man översätter informationen till sitt jobb, och där fokuserar vi mycket på att skapa en brygga mellan teori och praktik.

Bättre förutsättningar för undervisning i flerspråkig miljö

Alumnerna har också fått frågan om de tycker att de under utbildningen fått goda förutsättningar för att undervisa i flerspråkiga miljöer. Här har andelen alumner som gett högskolan gott betyg ökat från 40 till 60%.

– Det är roligt att vi får erkännande för det här området, som vi jobbar mycket med. Tack vare examensrättigheter i svenska som andraspråk inom ämneslärarutbildningen och ett stort utbud av kurser i svenska som andraspråk för övriga studenter vid högskolan har vi många lärare som har den här kompetensen. Dessa lärare jobbar, förutom i kurser i svenska som andraspråk, också i samtliga lärarutbildningar. Detta gör att mångfaldsperspektivet blir en naturlig del av alla våra utbildningar. Vi har bra på fötterna i det här området, avslutar Irene Arvidsson.

Text: Helen Rosenberg
Bild: Henrik Bengtsson