Huvudmeny
Lotta Dellve

2016-03-31 08:00

Hur skapar man ett hållbart ledarskap?


Den 5 april anordnas konferensdagen Hållbart ledarskap i välfärden på Textile Fashion Center. Då presenteras forskningsrapporten ”Ledarskap i äldreomsorgen: att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar” där 345 chefer inom äldreomsorgen deltagit.

Hur får chefer inom äldreomsorgen en mer hållbar arbetssituation? Och hur kan man genomföra ett hållbart och värdebaserat ledarskap som integrerar olika och viktiga värden i verksamheten? Det är centrala frågor i den forskningsrapport som släpps i samband med konferensdagen Hållbart ledarskap i välfärden.

Ledarskap i äldreomsorgen: att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar. Rapportens redaktion består av Lotta Dellve och Maria Wolmesjö. Övriga författare är Anders Bremer, Agneta Kullén Engström, Margareta Fredman, Lise-Lotte Jonasson, Göran Jutegren, Per-Åke Karlsson och Lars Sandman.

Sammanlagt 345 chefer inom den privata och kommunala äldreomsorgen har deltagit i forskningen som rapporten baseras på. Där står det klart att de står inför en röra av utmaningar och viktiga värden att hantera.

– Chefer inom äldreomsorgen ställs inför en hel del värdedilemman. De kan vara tvungna att ta beslut som strider mot deras egna etiska värderingar eller mot patienters behov. Men i forskningen har vi kunnat se att dessa dilemman minskar om man har ett bra stöd i chefskapet, till exempel genom ett nära administrativt stöd, säger Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap med inriktning vårdens ledarskap och organisering vid Högskolan i Borås.

En annan punkt som lyfts fram är de organisatoriska förutsättningarna.

Ledarskap i äldreomsorgen: att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar– Vi har tittat på hur chefer organiserar och strukturerar sitt dagliga arbete. Både inom den privata och kommunala sektorn är de allra flesta väldigt nöjda med hur de kan fullfölja sitt ansvar för att utveckla verksamheten. Men överlag har den privata sektorn en något mer utvecklad organisering av kvalitetsutvecklingen, samt ett bättre organisatoriskt stöd, säger Lotta Dellve.

Hur utvecklar man ett välfungerande och hållbart ledarskap inom äldreomsorgen?

– Det är viktigt att man som chef utvecklar förståelse och medvetenhet för de olika värdena och perspektiven som finns i verksamheten för att kunna möta dem på ett klokt och integrerande sätt. För att lyckas med det behöver man också ha organisatoriska stödresurser som ligger i takt med verksamhetens behov.

Hur ska man lyckas med det?                                                                       

– Det behövs kontinuerliga chefsutbildningar där chefer kan utbyta erfarenheter med varandra, få nya kunskaper och möjlighet att reflektera över sitt ledarskap. Dessutom handlar det om att ha nära tillgång till olika sorters stödfunktioner. På det sättet kommer chefer inom äldreomsorgen inte att vara lika överbelastade med betungande värdekonflikter.

Under konferensdagen den 5 april kommer författarna bakom forskningsrapporten att presentera den, samt Centrum för Välfärdsstudier (CVS).

Sydvästenpriset – ett pris som premierar hållbart ledarskap

Dessutom kommer Sydvästenpriset att delas ut för första gången. Det är ett årligt pris som premierar och uppmärksammar en chef inom välfärdsområdet som medvetet och engagerat har verkat för ett långsiktigt kvalitativt utvecklat strategiskt ledarskap. Priset består av ett diplom och en prissumma, samt en sydväst som framtagits av Textilhögskolan vid Högskolan i Borås. Fem personer har nominerats till priset och de kommer under konferensen att berätta hur de ser på ledarskap i välfärden.

– Vi vill med konferensen inspirera till att leda och utveckla välfärden på hållbara och värdeskapande sätt. Det finns idag många chefer för välfärdsorganisationer som leder och arbetar på fantastiskt bra sätt. Det är värt att sprida kunskap om detta - och ge några särskilt goda exempel, säger Lotta Dellve.


Läs mer

Läs mer om konferensdagen Hållbart ledarskap i välfärden

Läs mer om Centrum för välfärdsstudier 


Vill du veta mer? Kontakta:

Lotta Dellve, Tfn: 0701-800235, E-post: lotta.dellve@hb.se
Maria Wolmesjö, Tfn: 033-435 4725, E-post: maria.wolmesjo@hb.se

Media är välkommen att delta på konferensdagen.

Text: Martin Högqvist
Foto: Ulf Nilsson