Huvudmeny
Delia Dumitrescu

2016-11-22 07:00

Ny professor låter textil, arkitektur och interaktiv design mötas


Textilhögskolans har en ny professor, Delia Dumitrescu. Hennes forskning rör sig i gränslandet mellan arkitektur, interaktiv design och textildesign och syftar till att utveckla nya material och metoder.

När Delia Dumitrescu började läsa textildesign vid Textilhögskolan 2005 var hon redan utbildad arkitekt och hade arbetat ett år med att designa byggnader i Bukarest.

– De nya stickmaskinerna på Textilhögskolan, som kunde sticka i metall, fängslade mig, säger hon. Jag ville använda hårda garner med olika funktionalitet och utveckla interaktiva produkter med strömledande partier och ljussensorer. Som en brygga mellan textil och arkitektur.

År 2013 doktorerade hon med avhandlingen Relational textiles: surface expressions in space design.

Fakta Delia Dumitrescu
Ålder:
38 år
Bor:
i Göteborg
Familj: Sambo
Blir arg av: starka oljud
Blir glad av: att vandra i bergen
Drömmer om: att vandra en av de gamla pilgrimslederna, Via Tolosana
Alternativt yrkesval utöver design: Advokat 
Dold talang:
Skidåkning, utför
Gäst på min fiktiva önskemiddag: Marie Skłodowska Curie, utan tvekan

– Maskinstickning är min specialitet och i avhandlingen öppnade jag för nya sätt att koppla ihop fysisk och digital design, genom databaserad teknologi i digitala plattformar. Jag undersökte hur textilens dynamiska beteenden förändrades när materialet fick olika uttryck.

Den plats där hon trivs allra bäst är i Textilhögskolans labb, och det av flera skäl.

– I sticklabbet finns fantastiska industrimaskiner som programmeras digitalt, vilket gör att vi kan arbeta mycket precist med dem, säger hon. De tekniker som arbetar i labbet är till stor nytta: de är oerhört hjälpsamma, och samtidigt lika nyfikna som vi forskare är. Det är också bra att vi forskare träffar studenter i det vardagliga arbetet i labbet. Det vi kommer fram till kan omedelbart integreras i utbildningen.

Internationella samarbeten och handledning av doktorander

Delia Dumitrescu är mycket nöjd med sin nya tjänst, men vill helst tona ner allt prat om att hennes karriär har gått snabbt: ”om man brinner för det man gör är det lätt att anstränga sig lite extra”. Svårare än så är det inte.

Det hon brinner för är det spår hon slog in på redan när hon började studera textildesign.

– Att utveckla nya material och helt nya sätt att använda textiler.

Hon uppskattar att delta i internationella samarbeten, som träningsnätverket ArcInTexETN, ett tvärvetenskapligt EU-projekt initierat av Lars Hallnäs, professor i interaktiv design vid Högskolan i Borås. Nätverket ska utbilda forskare i tidiga stadier inom arkitektur, interaktiv design och textil för att ämnena ska bindas närmare varandra och kunna utmynna i innovationer som utvecklar mer hållbara sätt att leva och bo. Delia Dumitrescu är studierektor inom ArcInTexETN och handledare för doktorander inom textil arkitektur.

Hon är också ansvarig för Smart Textiles Design Lab, vilket bland annat innebär att hon ska sprida kunskap om den forskning som görs där, både till industrin och till utbildningen, för att på så vis stimulera till forskningssamarbeten.

– I grundforskningen i Smart Textiles Design Lab undersöker vi designmöjligheterna för nya material och utvecklar nya textila tekniker. Det är också Smart Textiles Design Lab som har initierat nätverket ArcInTex, som är ett forskningsnätverk för samarbete mellan akademi och industri med gemensamt intresse i smarta textilier, interaktionsdesign och arkitektur. Sedan 2015 är jag koordinator för ArcInTex tillsammans med Agneta Nordlund Andersson, som även ansvarar för träningsnätverket ArcInTexETN.

Forskar även för tillämpning och inom pedagogik

Hennes egen forskning är till största delen grundforskning, men nu är hon också på väg in i ett samarbetsprojekt med tillämpad forskning. Där ska ny textil utvecklas för sensorisk och musikalisk interaktion och resultatet ska förhoppningsvis kunna användas av människor med allvarliga fysiska handikapp.

– Vi kommer att testa olika material, som bomull, ull, viskos men också garn med högteknologiska kvaliteter. Med hjälp av olika strukturer och mönster som tas fram genom varierade sticktekniker ska det gå att förmedla både ljus och ljud via textilierna och de ska ge motorsensorisk feedback och kunna användas inom exempelvis musikterapi.

Pedagogikforskning är också aktuellt för Delia Dumitrescu. Inom ArcInTexETN finns ett pedagogiskt forskningsspår som ska analysera aktiviteterna och ta fram förslag på nya modeller för arbete i konstnärliga utbildningar, som tvärvetenskapliga program.

Hur ser den närmaste framtiden ut?

– Inga stora förändringar. Jag kommer att fortsätta undervisa och delta i fler forskningsprojekt. För mig är det en fördel att ha vuxit in i den forskningsmiljö som finns på Textilhögskolan, där jag både formar och formas. Jag vill utveckla textilfältet både som en egen disciplin och i relation till andra designfält.


Läs mer

"Radikalt textilt nytänkande" - längre reportage om ArcInTexETN

Se Delia Dumitrescus forskarprofil

Läs mer om högskolans forskning inom Textil och mode

Text och foto: Lena M Fredriksson