Days of Knowledge 2016 – en dag i kunskapens tecken

Missade du eftermiddagens program? Ta del av det i efterhand.Under eftermiddagen bjöds det på en föreläsning med Wikimedia Sverige, årets vinnare av Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris. Anna Troberg, verksamhetschef vid Wikimedia Sverige berättade om föreningen och dess arbete.

Clemens Thornquist, professor vid Textilhögskolan, modererade den paneldiskussion kring hållbar design ur ett internationellt perspektiv där Catarina Midby, Sustainability Manager på H&M och Mariko Takahashi, internationell gästdesigner vid Textilhögskolan deltog.

Eftermiddagen avslutades med utdelning av stipendier inom hållbar utveckling till studenter och medarbetare vid Högskolan i Borås.

HU-diplomerade kurser

5 kurser vid högskolan som har perspektivet hållbar utveckling integrerat i kursplaner och examinationsmoment diplomerades:

  • Estetisk teori – Designseminarier 1, 7,5 hp
  • Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad, 25,5 hp
  • Hållbar organisering och styrning inom vård och omsorg, 7,5 hp
  • IT Service Management, 7,5 hp
  • Förskoledidaktiska perspektiv barn, natur, vetenskap och teknik, 30 hp

Goda exempel

Ett utvecklingsprojekt tilldelades stipendium på 60 000 kronor för att vidareutveckla tidigare diplomerad kurs och/eller utbildning inom vilken kursen ges:

  • Pilotprojekt: Introduktionsmoment i hållbar utveckling (Akademin för textil, teknik och ekonomi)

Examensarbete

Två examensarbeten med integration av hållbar utveckling tilldelades 25 000 kronor var:

Konstruktionen av CSR – Klädföretags agerande efter institutionella logiker, 30 hp
Författare: Daniel Palmberg
Ämne/utbildning: Företagsekonomi/Civilekonomutbildningen
Handledare: Maria José Zapata Campos                                                     

Environmental impacts of food waste in a life cycle perspective – A case study in a Swedish supermarket, 60 hp
Författare: Pedro Luz Brancoli
Ämne/utbildning: Resursåtervinning  (Resource Recovery)
Handledare: Kamran Rousta                                                                                                                                                      

2,4 miljoner kronor i forskningsbidrag

Bakom dagen står Högskolan i Borås, Borås Stad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Swedbank Sjuhärad. Arrangemanget är en avknoppning från Sparbanksstiftelsen Sjuhärads traditionella gala då de delar ut medel till idrott, kultur och utbildning i Sjuhärad.

Årets Days of Knowledge var en del av Globala Borås. Globala Borås är ett samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Boras Waste Recovery, Högskolan i Borås och biståndsmyndigheten Sida. Syftet med Globala Borås är att lyfta globala frågor på en lokal arena.

Under kvällen delade Sparbanksstiftelsen Sjuhärad ut forskningsmedel om 2 357 650 kronor till sju projekt vid Högskolan i Borås. I samband med utdelningen bjöds det också på bland annat en presentation av Drivhusets pitchvinnare Tobias Svensson och uppträdande av Borås Studentkör.

Forskningsmedlen tilldelades följande projekt:

Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala media, 120 000 kronor

Se filmen som visades under Days of Knowledge.
Se också filmen om årets vinnare av Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris.

Novel catalysts for metal catalyzed tar cracking, 185 000 kronor

Se filmen som visades under Days of Knowledge.
Läs nyheten “Effektivare förgasning av biomassa med nya katalysatorer”

Internationell gästforskare – handelsutveckling, 516 565 kronor

Se filmen som visades under Days of Knowledge.
Läs nyheten “ Detaljhandeln ska lära från populärkulturturism”

Re:design factory, 564 000 kronor

Se filmen som visades under Days of Knowledge.
Läs nyheten “Kasserade plagg kan göras trendiga och ge nya affärsmöjligheter”

Köpa instrument, 100 000 kronor

Se filmen som visades under Days of Knowledge.
Läs nyheten “ Nya instrument mäter hur väl textil kan draperas”

Studera återvinning av nanokompositer, 547 302 kronor

Se filmen som visades under Days of Knowledge.
Läs nyheten “Ny återvinning av plast”

Konkurrenskraftig lokal textiltillverkning, 324 783 kronor

Se filmen som visades under Days of Knowledge.
Läs nyheten “ Hur kan svensk textilproduktion bli konkurrenskraftig?”

Läs mer

Mer om Sparbanksstiftelsen Sjuhärad (extern länk)

Bidragsmottagare tidigare år

Läs mer om vinnaren av Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris

Text: Johanna Avadahl/Ida Borenstein
Foto: Anna Sigge