Huvudmeny
Behnaz Baghaei

2016-10-06 08:00

Nya instrument mäter hur väl textil kan draperas


Kompositer av förnybara material utvecklas vid Högskolan i Borås, för framtida användning i exempelvis fordonsindustrin. Då är det viktigt att känna till de nya materialens alla egenskaper. Nu skaffas två specialinstrument för att mäta materialens förmåga att draperas och forma sig efter underlaget.

Behnaz Baghaei är forskare vid Högskolan i Borås och studerar hur naturfibrer och cellulosafibrer (viskos) kan kombineras för att bilda starka och biobaserade kompositer, som kan användas som miljövänliga material i exempelvis fordonsinteriörer.

Hon använder då till exempel polyaktidfibrer (PLA), hampa, lin, lyocell och viskos, samt blandningar av dessa material. Av fibrerna görs ett löst och fluffigt garn, som sedan vävs eller stickas till mjuka textilier. Days of Knowledge
Projektet "Köpa instrument" finansieras med 185 000 kronor från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Pengarna delas ut i samband med Days of Knowledge den 19 oktober, en högtid då Högskolan i Borås uppmärksammar forskning och utbildning. Bakom dagen står Högskolan i Borås, Borås Stad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Swedbank Sjuhärad

– Om de till exempel ska användas för interiörer i fordon, behöver de vara följsamma så att de kan formas enligt fordonsdesignerns önskemål, säger Behnaz Baghaei. De formade textilierna hettas sedan upp under tryck och blir då ett hårt, hållbart och lätt material.

Hon har nu låtit tillverka 400 kg textilier av olika biokompositer, som ska presenteras för industriföretag, tillsammans med beskrivningar av materialens egenskaper.

En viktig egenskap att känna till är materialets draperingsförmåga, alltså hur följsamt det är och hur det formar sig efter underlaget. Detta mäts med två speciella instrument: Fabric Stiffner Tester och Fabric Drape Tester.

I korthet kan en Fabric Stiffner Tester beskrivas som ett instrument som mäter hur mycket och i vilken vinkel ett tyg böjs, samt hur långt tyget är innan det börjar böjas. En Fabric Drape Tester mäter hur väl tyget faller/formar sig efter en rund form. Olika egenskaper lämpar sig för olika användningsområden. Om ett material inte fungerar enligt önskemålen går det att ändra dess sammansättning och prova sig fram tills rätt egenskaper uppnås.

– Tidigare fick vi skicka iväg våra textilier till andra laboratorier för att testa draperingsförmågan, säger Behnaz Baghaei. Nu kan vi snabbt få fram dessa data, när vi har instrumenten i vårt eget labb. De är ett bra komplement till vår övriga utrustning.

Hon berättar att även Textilhögskolan och Smart Textiles kan ha användning för instrumenten, för att kontrollera egenskaperna hos olika textila material.

– Utrustningen kan även utnyttjas i företagsprojekt, samt i samarbete med andra forskningsprojekt eller lärosäten, säger hon.

Läs mer

Mer om Behnaz Baghaei forskning

Starkaste biokompositen är tillverkad av hampa och majs

Text och bild: Lena M Fredriksson