Huvudmeny
Halim Hasan.

2016-10-20 11:30

Halim märker skillnad redan efter kort tid på Invandrarakademin


Halim Hasan sökte sig till Sverige för två år sedan efter att ha lämnat ett Syrien som härjas av krig. Där jobbade han som elektroingenjör. Här, i Sverige, har det varit svårt att få jobb som akademiker. Nu tar han hjälp av Invandrarakademin vid Högskolan i Borås för att komplettera sina kunskaper och för att lättare kunna matchas in på den svenska arbetsmarknaden.

Hur kom du kontakt med Invandrarakademin?

– Jag fick information om den när jag studerade på Komvux.

Halim Hasan 
Från: Syrien 
Har gjort tidigare: Jobbat som elektronikingenjör inom telekommunikation i Syrien 
Studerar: Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp på Invandrarakademin. Började på Invandrarakademin hösten 2016

Vad tycker du om utbildningen?

– Jag som och håller på att lära mig svenska tänkte, att det nog inte skulle bli lätt att studera på Invandrarakademin. Men man märker redan efter bara ett par månader vilken skillnad det gör. Det är jättekul och det vi lär oss kommer att vara mycket användbart. Det bästa med utbildningen är att här finns professionella, tålmodiga lärare och vägledare. Jag är verkligen tacksam mot dem.

På vilket vis kommer du att få nytta av utbildningen?

– Jag tror att språket är nyckeln till att börja ett nytt liv i ett nytt samhälle. Vi får också lära oss om samhället, arbetslivet och utbildningssystemet, vilket kommer att underlätta för oss att förstå hur det svenska samhället i stort och arbetsmarknaden fungerar. Vi får också studie- och yrkesvägledning.

Vad gör ni på utbildningen?

– Vi har föreläsningar och workshops med olika innehåll, vi deltar i olika seminarier och har grupparbeten, presentationer, muntlig träning och vägledningssamtal.

Hur tycker du att studierna har gått fram till idag?

– Hittills tycker jag att det har varit tufft. Jag hade behövt mer än 24 timmar per dygn, men jag är nöjd.

Läs mer

Läs mer om Invandrarakademin

Text och foto: Solveig Klug