Huvudmeny

2016-10-31 08:00

Storsatsning om data-driven innovation i full gång


– Det är fantastiskt att vi är så många olika personer som samlas här, med en rad olika kompetenser där vi kompletterar varandra. Alla har vi särskilda intressen som gör att vi kan lära av varandra – därför är det viktigt att vi delar med oss.

Så inledde professor Stefan Cronholm under torsdagen en kick-off för Synergiprojektet Data-driven innovation. Projektet finansieras av KK-stiftelsen tillsammans med de tolv företag som hade representanter på plats under uppstartsmötet. Projektet handlar om strategisk användning av data och analys för att förbättra och främja nya processer, produkter, tjänster och marknader. Förutom företagsrepresentanter fanns flera av högskolans forskare från IT-området på plats under torsdagens möten.

Delprojekten i projektet är:
1. Software Algorithms for Data Analysis
2. Digital Platforms for Innovative Services
3. ECOSTRAT: Ecosystem Strategies to Navigate Data Barriers

– Vi är inte forskare som bara sitter på våra kammare och jobbar, utan vi vill jobba tillsammans med er företag. Vi har viss kompetens som vi tror kan hjälpa till, men vi är övertygade om att ni som representerar företag sitter på viktig kunskap som kan vara viktig i det här sammanhanget, fortsatte Stefan Cronholm.

Mona AdawiWin-win-situation

Projektet är uppdelat i tre delprojekt, som alla belyser olika delar av ett större problem. De olika företagen är i sin tur kopplade till det delprojekt som är mest relevant för företagets behov. Företagen bidrar i sina respektive delprojekt med både kunskap och erfarenheter från sina respektive branscher, men också med faktiskt dataunderlag som forskarna kan utgå ifrån i sina analyser.

– Vi ingår i det delprojekt som handlar om hur vi som företag kan få mer träffsäkra kundinsikter. Det och dataanalys är någonting vi arbetar jättemycket med, så det här är ett väldigt bra samarbete för oss. Och så är det ju extra kul att veta att vi ger någonting tillbaka till forskningen, att det här är en win-win-situation, säger Mona Adawi från Hemtex.

Fakta om KK-stiftelsen

KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. De finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och högskolor samt special-högskolorna, när den sker i samverkan med näringslivet. Stiftelsen verkar bland annat för att lärosätena ska bygga internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer, arbeta långsiktigt kring strategisk profilering och öka samarbetet mellan akademi, näringsliv och institut.

Läs mer

Satsning på forskning för att förbättra data-driven innovation

Mer om projektet

Text och foto: Helen Rosenberg