Huvudmeny

2016-09-01 08:19

Dialogdagen inspirerade till både högt och lågt


För en vecka sedan samlade sig Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT under en dialogdag för att diskutera hur man ska öka forskningsvolymen, forskningsmedvetenheten och forskningsanknytningen inom akademin. Nu fortsätter arbetet i den dagliga verksamheten.

Akademichef Ann-Sofie Axelsson, är du nöjd med dagen?

– Jag tycker att det var en mycket lyckad dag och jag hoppas att de som deltog fick inspiration till att delta mer i forskningssammanhang, både inom sin egen sektion och över sektions- och ämnesgränserna. Till exempel var det flera adjunkter jag talade med som sade sig vilja delta i forskningsseminarier och vara delaktiga i forskargrupper, och jag hoppas att de verkligen tar steg i den riktningen! Något annat som var positivt med dagen var ju att många fick tillfälle att träffa kolleger från andra sektioner och jag hoppas att det har känts som ett viktigt erfarenhetsutbyte.

­Vad händer nu?

– Förslagsbärarna kommer att titta på de förslag som kom upp under dagen i ett första möte den 9 september, varefter akademins ledningsråd kommer att få förslagen sig tillhanda. Sedan vidtar en diskussion kring hur akademin kan och bör gå vidare med dessa förslag. Förutom de konkreta förslagen kommer diskussionerna som fördes under Dialogdagen givetvis också att sätta avtryck på arbetet med verksamhetsplan och budget för akademin, som drar igång nu under hösten. Min förhoppning är också att dessa diskussioner också kommer fortsätta i sektioner, programgrupper, lärarlag, forskargrupper och i personalrummen.

Text och bild: Helen Rosenberg