Huvudmeny
Rudrajeet Pal

2016-09-09 08:00

Hur kan svensk textilproduktion bli konkurrenskraftig?


Många svenska textilföretag har sin tillverkning i andra länder. Nu börjar ett intresse växa för att ta hem viss produktion till Sverige igen. Men vad behövs för att lyckas? Och vilken typ av produkter är det vettigt att producera här? Det ska forskare vid Högskolan i Borås ta reda på i ett nytt projekt.

För några decennier sedan blev det mycket vanligt att svenska textilföretag flyttade sin produktion utomlands. Först kanske till närliggande länder, men så småningom allt längre bort. Nu finns stor textilproduktion till exempel i Asien.

Men nu finns en trend att börja se över hemflyttning av produktion igen. Skälen är flera.

– Till exempel påverkar de långa avstånden den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten negativt, men det finns också en önskan att ha en levande textilindustri i Sverige, säger Rudrajeet Pal, universitetslektor i Textile Management vid Högskolan i Borås. Days of Knowledge
Projektet "Konkurrenskraftig lokal textilmiljö" finansieras med 324 783 kronor från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Pengarna delas ut i samband med Days of Knowledge den 19 oktober, en högtid då Högskolan i Borås uppmärksammar forskning och utbildning. Bakom dagen står Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Swedbank Sjuhärad och Borås Stad.

Utmaningarna med att ta hem produktion till Sverige är framför allt att kostnadsläget är högt jämfört med många andra länder och att det kan vara svårt att hitta personer med rätt kompetens för tillverkningen.

Fördelar med en närbelägen produktion är flera, för både konsumenter och företagare.

– Konsumenter vill veta mer om varan och hur den har kommit till. De vill också kunna få snabba leveranser. Företagarna slipper den långa framförhållning som är förenad med produktion långt bort, vilket medför en risk för överproduktion.

Nu ska Rudrajeet Pal tillsammans med Jonas Larsson, som även han är universitetslektor i Textile Management vid Högskolan i Borås, ta reda på vad som kan möjliggöra avancerad textilproduktion i Sverige. Deras ettåriga projekt ”Konkurrenskraftig lokal textiltillverkning” ska genom i första hand intervjuer och workshops med experter och representanter för textilindustrin identifiera, utvärdera och prioritera de framgångsfaktorer som finns för konkurrenskraftig tillverkning i högkostnadsregioner som Sjuhäradsbygden.

Projektet ska generera ökade kunskaper om konkurrenskraftig tillverkning och återuppbyggnadsstrategier.

– Men vi vill även leverera grunden till ett interaktivt verktyg för kartläggning av textiltillverkning. I förlängningen hoppas vi också att lokala teknikföretag ska hitta en ny nisch, eftersom det verkar som att digitala tillverkningsmetoder kan vara något att satsa på vid produktion i Sverige. Sådan teknik är flexibel och innovativ och kan användas för kundanpassad produktion i små serier.

Text och foto: Lena M Fredriksson