Huvudmeny
Foto: Ramón Garrote, (HB), projektledare, Zsolt Bereczki (SZTE), Kirtsy Mitchell (DC), Anders Persson (HB), Jacky MacMillan (UHI), Kornel L. Kovacs (SZTE), Behnaz Baghaei (HB), Kim Bolton (HB), Jane Ballantine (DC), rektor Björn Brorström (HB), Ilona Sárv

2016-09-21 08:00

Internationellt samarbetsprojekt ska underlätta masterstudier


Hur kan man minska avhopp bland studenter på avancerad nivå? Detta ska ett nytt internationellt samarbetsprojekt ta reda på. Samarbetet har mycket stor betydelse för Högskolan i Borås.

Högskolan i Borås blir koordinator för ett nytt internationellt samarbete inom Erasmus+ för att underlätta för blivande masterstudenter att så smidigt som möjligt klara sina studier.

– Detta samarbete är viktigt i många avseenden, för Högskolan i Borås det allra viktigaste när det gäller internationella samarbeten, och jag är övertygad om att det innebär en bra lösning för våra universitet för att få fler masterstudenter, säger rektor Björn Brorström.

Erasmus+ Strategic Partnership
Projektet är ett samarbete mellan lärosätena Högskolan i Borås (HB), University of the Highlands and Islands (UHI), Storbritannien, University of Alcalá de Henares (UAH), Spanien, University of Szeged (SZTE), Ungern, samt företaget Digital Connextions Limited (DC). Högskolan i Borås är huvudkoordinator för projektet.
Mål: Utveckla undervisningsmoduler för att underlätta studier på masternivå
Projektperiod: 1 september 2016--31 augusti 2019

Ramón Garrote som är samordnare för projektet berättar mer:

– Det övergripande syftet är att designa, utveckla, implementera och utvärdera innovativa utbildningsmoduler för fyra masterkurser i Europa. De ska vara gratis och tillgängliga både on och off line. Syftet med dessa moduler är att göra det lättare för universiteten att attrahera lämpliga studenter och förbereda dem för masterstudier genom att testa och utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara av de aktuella masterkurserna. Modulen i fråga ska inte ersätta eller konkurrera med befintliga metoder för validering och tillgodoräknande av betyg, t.ex. ECTS. Vår målgrupp är potentiella studenter som ännu inte har påbörjat masterstudier.

Modulerna ska kunna anpassas även till grundutbildning och de beräknas vara klara att användas av studenter under andra halvan av 2018. För Högskolan i Borås är det kurser inom masterutbildningen i textilteknik som är aktuella i ett första steg.

Varför är det bra att högskolan deltar i detta?

– En vinst är att vi kan minska antalet avhopp bland masterstudenter. Detta är viktigt, eftersom just den utbildningsnivån spelar en betydande roll i samhället genom att fostra till innovation, öka ekonomisk utveckling och tillväxt och för att i stort förbättra vår välfärd. För högskolans del innebär det också att vi kan stärka det strategiska samarbetet med våra partners.

Detta är Erasmus+ Strategic Partnership

"Erasmus+ strategiska partnerskap" är ett EU-finansierat samarbetsprogram som ger lärosäten och andra organisationer möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla kvaliteten inom utbildningen på alla nivåer och inom alla områden.

Erasmus+ logga

 

 

Foto: Ramón Garrote, (HB), projektledare, Zsolt Bereczki (SZTE), Kirtsy Mitchell (DC), Anders Persson (HB), Jacky MacMillan (UHI), Kornel L. Kovacs (SZTE), Behnaz Baghaei (HB), Kim Bolton (HB), Jane Ballantine (DC), rektor Björn Brorström (HB), Ilona Sárvári Horváth (HB), Fernando Seoane (HB), Petra Lindberg (HB) och Scott Connor UHI).

Text och foto: Solveig Klug