Huvudmeny
Dan Åkesson och Martin Bohlén

2016-09-16 08:00

Ny återvinning av plast


Vad händer med plasten om man tillsätter nanomaterial för att sedan mala ner den nya plasten och producerar den på nytt, och upprepar processen fem, sex gånger? Det ska universitetslektor Martin Bohlén och docent Dan Åkesson ta reda på i sitt forskningsprojekt "Mechanical Recycling of Polymer Nanocomposites".

Ett relativt nytt forskningsområde är de så kallade nanokompositerna. Dessa framställs genom att plaster förstärks med nanofyllmedel, till exempel kolnanorör. När nanofyllmedlen blandas in i plasten kan material med helt nya egenskaper skräddarsys. Till exempel kan material med bättre mekaniska egenskaper framställas. Detta har studerats intensivt inom forskarvärlden och det är troligt att dessa material så småningom börjar leta sig ut på marknaden. Days of Knowledge
Projektet "Studera återvinning av nanokompositer" finansieras med 547 302 kronor från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Pengarna delas ut i samband med Days of Knowledge den 19 oktober, en högtid då Högskolan i Borås uppmärksammar forskning och utbildning. Bakom dagen står Högskolan i Borås, Borås Stad, Sparbanksstiftelsen och Swedbank Sjuhärad.

– Det vi ska studera är mekanisk återvinning av nanokompositer. Mekanisk återvinning innebär att industriellt avfall samlas in, mals och smälts ner så att nya produkter kan tillverkas. Tanken är att vi producerar nanokompositen en gång och mäter mekaniska och termiska egenskaper, därefter maler vi ner det igen, och producerar det på nytt. Och så gör vi så fem, sex gånger för att då se hur egenskaperna efter hand förändras, säger Dan Åkesson.

Forskar inom olika ämnen          

Dan Åkesson och Martin Bohlén har olika forskningsbakgrunder och kommer från olika forskargrupper, men båda var intresserade av att forska tvärvetenskapligt och skrev därför en gemensam ansökan om forskningsmedel till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. 

– Vi kompletterar varandra bra. Jag har doktorerat i modelleringsteknik och kommer därför främst att arbeta med det. Men sen har jag även jobbat en del med polymera material, som Dan forskar inom, så det är inte heller helt främmande för mig, säger Martin Bohlén.

– Vi tycker båda att det här är ett intressant forskningsområde och kommer bra överens, säger Dan Åkesson.

Kombinerad studie

Forskningsprojektet kommer att vara en kombinerad studie, både teoretisk och experimentell, genom datormodellering och experiment i Högskolan i Borås labb.

– Det vi främst kommer att titta på är industrispill, vi ser att det finns ett ökat avfall både från industri men också från konsument, säger Dan Åkesson.

– Det är få produkter med nanomaterial på marknaden i dag, men vi tror att det kommer att öka så småningom, med tanke på all forskning. Med denna studie ligger vi i framkant, avslutar Martin Bohlén.

Text och foto: Annie Klasén