Huvudmeny
Kennert Orlenius

2016-09-05 17:19

Toleransen mot intoleransen – högskolan på bokmässan


Var går gränsen mellan att främja en demokratisk värdegrund och att inskränka yttrandefriheten för oliktänkande? Hur förhåller man sig till den typen av frågeställningar i skolans värld? Det är frågor som Kennert Orlenius, professor vid Högskolan i Borås, har ägnat en stor del av sin forskning åt, och som kommer att beröras i ett seminarium där han deltar under Bokmässan 2016.

I läroplanen för den svenska grundskolan kan vi läsa att ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på”. Men exakt hur man ska arbeta med demokratiska värderingar, eller vad demokrati för den delen innebär, är ingenting som läroplanen går in på närmre, berättar Kennert Orlenius, professor i pedagogiskt arbete.

– Vad demokrati innebär är inte helt självklart. Det finns många gråzoner, och när vi pratar om demokrati går vi ofta in på fält som rör både juridik och etik och moral. Under seminariet på bokmässan kommer jag att ta upp dessa frågor genom att ta avstamp i ett verkligt fall, där en ung kille stängdes av från skolan för att man menade att han hade nynazistiska idéer.

Bokmässan 2016
Under Bokmässan 22-25 september i år arrangerar Högskolan i Borås i år fyra större seminarier, med anslutande samtal i monter B06:71. Det kommer också att vara möjligt att titta på seminarierna på högskolans webbplats i efterhand. Läs mer om Högskolan i Borås medverkan här.

– Den här diskussionen kändes extra intressant att ta upp på bokmässan i år, då temat för mässan är yttrandefrihet. När det kommer till åsikter som kan uppfattas som kränkande är det inte alltid helt självklart var gränsen går mellan att värna en värdegrund och att inskränka på yttrandefriheten.

Kennert Orlenius har i sin forskning ägnat sig mycket åt frågor som har med demokrati att göra – främst ur perspektiv som rör just etik och moral eller värdegrundsarbete. Från början låg fokus nästan bara på sådant som rörde just skola och utbildning, men med åren har han börjat ta sig an ett allt bredare samhällsperspektiv.

– Samhället står i dag inför stora utmaningar, och att jag tar mig an dessa frågor i min forskning är ett sätt att bidra med ett bredare perspektiv till den samhälleliga debatten. Jag tycker att detta är jätteviktiga frågor, och att nyansering av problem är en viktig uppgift för oss forskare; att problematisera och klargöra sådant som i media ofta framställs som svart eller vitt – sällan är det ju fullt så enkelt som det ser ut.

Toleransen mot intoleransen

Seminariet äger rum fredag 23/9, kl. 15:30-15:50 på bokmässan.
Arrangör: Högskolan i Borås

Läs mer om Kennert Orlenius

Kennert Orlenius, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås (länk till forskarprofil),

Kontakt

Kennert Orlenius (länk till kontaktuppgifter)

Text och bild: Helen Rosenberg