Huvudmeny
Richard Baldwin, Helena Bergmann Selander, Anna Hellén och Lars-Gunnar Forslund

2017-04-04 13:21

De tar hem det pedagogiska priset


Nu är vinnarna av 2016 års pedagogiska pris utsedda. Det är kurslaget för kursen Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 30 högskolepoäng, som tar hem priset.

Juryns motivering lyder: Genom en väl genomtänkt pedagogisk planering har denna kurs och dess lärare motiverat och inspirerat studenter till att utveckla sin språkfärdighet, bland annat genom muntliga och skriftliga framställningar. Kurslaget har skapat trygghet inför kursens alla moment vilket har medfört en atmosfär av glädje som studenterna tar med sig in i sin framtida roll som ämneslärare på högstadiet. I de inkomna nomineringarna trycker studenterna på att i denna kurs är kopplingen mellan studierna och det kommande yrkeslivet påtaglig och tydlig.

– Motiveringen är väldigt glädjande att läsa, eftersom den svarar mot de ambitioner vi haft med kursen. Att vinna detta pris är en stor ära och något som kommer att fungera som en vitamininjektion under en lång tid framöver, säger Anna Hellén, kursansvarig.

Studenterna har själva uttryckt att de upplevt kursen som ganska krävande på många sätt, men att de samtidigt har fått det stöd de behöver för att kunna uppnå målen.

– Att få det här priset är extra roligt eftersom det baseras på nomineringar från studenter. Det känns fantastiskt att efter så många år på högskolan få bekräftelse på att man fortfarande kan göra skillnad och inspirera studenter att älska engelska och vilja undervisa i ämnet, säger Richard Baldwin.

Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 är på 30 högskolepoäng och kan beskrivas som en fläta bestående av tre trådar. Första tråden är ”språk”, i den får studenterna kunskap om språkets grammatik och fonetik, men också träna sin språkfärdighet genom olika muntliga och skriftliga övningar. Den andra tråden är ”kultur”, i den fokuserar studenterna på engelskans sociala och kulturella kontext i olika delar av världen, bland annat genom skönlitteratur och sociolingvistik. Den sista tråden är ”didaktik”, i vilken studenterna förbereds för sin roll som engelsklärare.

– Ambitionen har varit att trådarna, liksom i en fläta, ska gå in i varandra för att bilda en helhet, säger Anna Hellén.

Kurslaget bakom Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 1(11EN50)

  • Richard Baldwin
  • Helena Bergmann Selander
  • Lars-Gunnar Forslund
  • Anna Hellén (kursansvarig)

Text och foto: Josefine Bjuvefors