Huvudmeny
Maria Ferlin och Elisabeth Persson

2017-04-06 08:00

Forskare hjälper verksamheter hålla blicken på målet


– Utan följeforskning och extern utvärdering får man ingen trovärdig mätning av satsningens resultat. För oss var det viktigt att köpa in följeforskning från högskolan för att säkerställa insatsens vetenskapliga nivå, säger Fredrika Lundqvist som är projektledare på Navet.

Under ett och ett halvt år har forskarna Maria Ferlin och Elisabeth Persson följt Navets projekt HELA, som hade som mål att öka kunskapen i förskola och skola kring hur man möter och bygger relationer med barn i behov av särskilt stöd.

– Som följeforskare är det vår uppgift att hålla ögonen på de insatser som gjorts i projektet och utvärdera ifall de pekar mot målet eller inte. Vi säger aldrig ”så här ska ni göra”, utan vårt uppdrag är att skaffa fram ett vetenskapligt baserat underlag för beslutsfattande och utveckling, säger Elisabeth Persson, universitetslektor i pedagogiskt arbete.

FAKTA följeforskning
Följeforskning sker i samverkan mellan praktiker och forskare för att utvärdera projekt och särskilda satsningar. Vanligtvis finansieras följeforskningen av de företag eller organisationer som ligger bakom det som ska utvärderas. Vill du veta mer om följeforskning inom pedagogiskt arbete, eller ha hjälp mer att utvärdera ett eget projekt? Kontakta Regionalt utvecklingsCentrum (RuC)
Mer om RuC

Hon berättar att forskarens roll i den här typen av uppdrag inte är att påverka verksamheten. För att hålla sig objektiv är det viktigt att göra skillnad på att driva ett projekt och att utvärdera det. Maria Ferlin, också universitetslektor i pedagogiskt arbete, fortsätter:

– Projektledare i olika verksamheter är ofta väldigt engagerade i det de gör, men då kan det också vara lätt att dra iväg och tappa fokus. Kanske vill man åstadkomma lite för mycket ibland, då är det bra att ha någon som kan stå vid sidan om och betrakta projektet med ett utifrån-perspektiv.

De berättar att den största delen av följeforskningen i HELA-projektet har bestått av en enkätstudie uppdelad på olika yrkesingångar både före och efter projektets genomförande. Enkäterna har sedan kompletterats med djupintervjuer.

Går inte utvärdera alla mål

Vilka frågor ett följeforskningsuppdrag fokuserar på bestäms av de målsättningar som finns i det projekt eller den satsning man beforskar. Däremot är det inte alla mål som går att utvärdera. I fallet med HELA-projektet var ett syfte att hitta verktyg och metoder för att skapa inkluderande sammanhang. Ett mer långsiktigt mål var att fler ska fullfölja sina studier och bli behöriga till gymnasiet, och sedan fullfölja även studierna på gymnasienivå.

– Det är svårt att följa upp mål som inte är mätbara – ibland kan det vara bättre att nöja sig med att sätta upp lite lägre mål och ändå få ett gott resultat. Till exempel går det ju inte att mäta ett långsiktigt mål i ett projekt som bara håller på i ett och ett halvt år. I det här fallet var det ingenting vi kunde vara med och påverka, då vi kopplades på först då ansökan redan var klar och godkänd. Annars är det också någonting vi kan hjälpa till med, avslutar Maria Ferlin.

Text och bild: Helen Rosenberg