Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Rebecca Gmoser

2017-04-18 08:05

Rebecca vill skapa nya produkter av avfall


Syntetiska pigment finns i många produkter, bland annat i hönsfoder. Dessa pigment kan vara både dyra och hälsofarliga. Detta vill Rebecca Gmoser, forskarstudent inom resursåtervinning, ändra på. Hon forskar på svampen Neurosa intermedia från vilken man skulle kunna producera ett naturligt pigment.

Varför är det viktigt att forska om det här?

– Det bidrar till att minska mängden avfall då vi istället kan skapa en produkt av det. Genom att odla svampen på avfall från etanolindustrin kan vi producera exempelvis djurfoder. Att det är bra för miljön är väl den största drivkraften bakom min forskning. En intressant aspekt är att titta på själva pigmentet, då det kan minska användningen av syntetiska pigment och öka värdet på produkten, och det behövs fler alternativ till den naturliga pigmentkvoten. Fler och fler syntetiska pigment blir bannlysta av Livsmedelsverket, så man behöver hitta ersättare för dem, då de både är dyra och har negativ hälsoeffekt. Genom att förstå mer och mer om jästsvampen, kan vi också komma på andra användningsområden i framtiden.

Hur långt har du kommit?

– Just nu skalar jag upp mina experiment för att öka förståelsen av olika faktorer som kan påverka pigmentproduktionens förlopp hos jästsvampen. Jag började med att testa olika faktorers effekt på produktionen av pigment, så som kol- och kvävekälla i små flaskor, och nu har jag övergått till 4,5 liters reaktorer. Jag börjar så smått få lite mer förståelse för när och varför svampen producerar pigmenten.

Hur är forskarmiljön vid Högskolan i Borås?

– Det är en härlig stämning, alla hjälper varandra och det känns som att alla är öppna och intresserade av varandras projekt, Det är en bra kommunikation mellan handledare och doktorander. Något som jag också tycker är väldigt positivt, är att det är så internationellt, med folk från hela världen med olika bakgrunder är här. Det är speciellt att som svensk få känna sig lite internationell och lära sig om andra kulturer. Speciellt i lilla Borås.

Hur är det att vara forskarstuderande?

– Du blir väldigt personligt involverad i ditt projekt, det är nästan svårt att skilja på jobb och fritid, för du tänker på projektet hela tiden. Men samtidigt är det så jag vill ha det. Jag vill arbeta med något som engagerar mig personligen och där jag kan kombinera mina egna intressen med jobbet. En nackdel är att du jobbar väldigt individuellt, jag saknar gruppdynamiken. Det finns ju olika sätt att skapa samarbeten på, men det blir längre fram.

Vad har du för bakgrund?

– Jag har läst civilingenjörsutbildning i bioteknik och masterutbildning i livsmedelsteknik i Lund. Mitt andra år på masterutbildningen läste jag i Holland. Därefter jobbade jag i två år innan jag sökte mig till Högskolan i Borås.

Läs mer

Läs om masterprogrammet i resursåtervinning.

Text: Annie Klasén
Foto: Suss Wilén