Forskare utreder effekten av en ökad mängd bioplastavfall

Det kommer ständigt ut nya plaster på marknaden och samtidigt ökar plastavfallet i samhället, vilket i sin tur ökar trycket på återvinningscentralerna. En av dessa nya plasttyper är bioplasterna, som baseras på biologiskt råmaterial. 

– Just bioplaster är väldigt omtalade, många menar att de drastiskt kan försämra kvaliteten på ett återvunnet plastmaterial om de inte noggrant sorteras ut innan återvinningsprocessen startas, säger Dan Åkesson, universitetslektor i Resursåtervinning och fortsätter: Jag läste i en debattartikel i Dagens Nyheter där man ifrågasatte användningen av bioplaster. Dessutom kostar utsorteringen pengar för återvinningsföretagen. Detta visar på att det finns en oro bland företag och forskare kring plaståtervinningen.

– En förutsättning för att materialen ska kunna återvinnas och bli till nya produkter är att det material som mals ner är rent, säger Martin Bohlén, universitetslektor inom Resursåtervinning.

Dan Åkesson och Martin Bohlén ska under ett år undersöka, genom tester i laboratoriet, vilken påverkan inblandning av bioplast faktiskt har på ett konventionellt plastmaterials kvalitet. Även en masterstudent kommer att ingå i projektet och under tiden genomföra sitt examensarbete.

– Vi kommer att testa vanliga konventionella plaster och blanda små mängder bioplaster för att se hur stor påverkan blir, säger Dan Åkesson.

Projektet som beviljats medel från Stiftelse Åforsk kommer att pågå under ett år, och beroende på vad forskarna kommer fram till kan det bli en fortsättning.

Läs mer

Mer om Dan Åkesson
Mer om Martin Bohlén

Text och foto: Annie Klasén