Huvudmeny
Patient med syrgasmask

2017-08-30 08:00

Nya rön: Syrgas inte nödvändigt vid hjärtinfarkt


Sedan lång tid tillbaka har patienter med misstänkt hjärtinfarkt fått syrgasbehandling, trots att det inte finns något vetenskapligt stöd för detta. Nu visar forskare att behandlingen saknar effekt för patienter med normal syresättning av blodet.

Studien omfattar 6 629 patienter med misstänkt hjärtinfarkt på 35 svenska sjukhus som slumpvis har behandlats med eller utan syrgas. Resultaten visar att behandlingen inte är skadlig, men att syrgas inte heller ökar möjligheten till överlevnad eller påverkar risken för nya infarkter.

Johan HerlitzJohan Herlitz, kardiolog och professor i prehospital akutsjukvård vid Högskolan i Borås, är en av de ansvariga forskarna:

– Studien kommer sannolikt att påverka vårdrekommendationerna världen över. Det finns inte längre någon anledning att rutinmässigt fortsätta med syrgasbehandling vid hjärtinfarkt. Men det här betyder inte att syrgas helt kommer att försvinna, för om patienten har låg syresättning av blodet kan det behövas i alla fall.

Forskningen, som bedrivits av forskare vid ett flertal lärosäten, har finansierats av Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

– Jag har en långvarig relation med Hjärt-lungfonden och det känns lite häftigt att Högskolan i Borås får delfinansiering för en studie, där hela Sveriges hjärtsjukvård är involverad, säger Johan Herlitz.

Studien har publicerats i den prestigefyllda tidskriften The New England Journal of Medicine (NEJM). Försteförfattare är Robin Hofmann, biträdande överläkare och forskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), Karolinska Institutet.

Kontakt

johan.herlitz@hb.se
0734-612002

Text: Rebecca Lindholm
Foto: Ciprian Gorga