Huvudmeny

2017-08-23 08:23

Skolforskare lär sig av varandras skillnader


I augusti har forskare inom pedagogiskt arbete rest till Borås från världens alla hörn för att diskutera sin forskning, och för att lära sig mer om det egna forskningsfältet. Mötet är en del av ett större nätverksarbete, där forskarna tillsammans arbetar för att förstå det pedagogiska arbete som sker i skolor och andra utbildningssammanhang världen över.

– Hur vi förstår pedagogiskt arbete kan variera väldigt mycket mellan till exempel de nordiska och de anglosaxiska länderna. Det kanske låter självklart nu, men det var det inte från början. Tidigare kunde vi kanske ta amerikansk forskning och tro att den skulle gå att använda rakt av i våra egna sammanhang. Men när vi tittar på de uppdrag skolor i USA och skolor i Sverige har fått från sina respektive länders politiker ser det helt olika ut. Och det blir så uppenbart när vi arbetar tillsammans ifrån olika länder, berättar Lill Langelotz och Kathleen Mahon, som är två av de forskare från Högskolan i Borås som är aktiva i det internationella forskningsnätverket Pedagogy, Education and Praxis (PEP).

­Olika forskningstraditioner i olika länder

Fakta PEP
Forskningsnätverket Pedagogy, Education and Praxis (PEP) samlar forskare inom pedagogiskt arbete från Australien, Nederländerna, Sverige, Finland, Norge, Colombia och Trinidad-Tobago. 

Professor Emeritus Stephen Kemmis, Charles Sturt University i Australien, och är en av dem som var med och bildade nätverket i samband med en konferens i pedagogiskt arbete 2005.

– Vi var forskare som hade samlats ifrån hela världen för att diskutera vår forskning på en engelskspråkig konferens. För kollegor som inte var engelskspråkiga var det svårt att uttrycka sig så att det framgick att de utgick från ett akademiskt förhållningssätt, eller en intellektuell tradition. I diskussionerna blev det tydligt att det inte bara handlade om språket i sig, utan också om att vi i olika delar av världen hade olika traditioner inom vårt gemensamma forskningsfält, berättar han.

Efter konferensen påbörjade en grupp forskare ett arbete med gemensamma forskningsprojekt över nationsgränser, för att få ett utbyte av varandras traditioner och kunna spegla den egna kunskapen emot hur det ser ut i andra länder. De första åren skrev forskare från de olika länderna böcker utifrån den egna traditionen, som sedan avslutades med ett kapitel där forskare från de andra länderna kommenterade det som diskuterats i boken utifrån sin egen tradition. På så sätt blev de nationella skillnaderna alltmer tydliga – någonting de också kunnat lära sig mycket av.

Håller nätverket aktivt

För att nätverket inte ska dö ut, ser forskarna till att hela tiden planera in nya gemensamma aktiviteter. En viktig del är de doktorandkurser som regelbundet anordnats av nätverket sedan 2008. I samband med mötet i Borås har en ny kurs dragit igång, och en av deltagarna är Kathrin Olsen, forskarstuderande från Nord universitet i Norge.

– Kursen som vi påbörjar nu utgår från ett av de verk som skrivits av forskarna i nätverket. Jag har ägnat de senaste åren åt att sätta mig in i de teorier vi nu fördjupar oss i, och att nu få komma hit och lyssna på och bolla med de här författarna, det är ett oerhört privilegium.

En av böckerna som nätverket tagit fram heter ”Practice Theory Perspectives on Pedagogy and Education: Praxis diversity and contestation”, och handlar om så kallade praktikteorier, som rör sambanden mellan individ, kollektiv, och de strukturer och system som formar och formas av den värld vi lever i. Teorierna i boken passar som handen i handsken till Kathrin Olsens avhandlingsarbete.

– Jag undersöker hur förskollärare stöttar barn med autism i vardagliga situationer, och hur olika förutsättningar som till exempel fysisk miljö och läroplan påverkar det praktiska arbetet. Och för att verkligen kunna jämföra var det är förutsättningarna som påverkar och var det är pedagogiken, har jag studerat förskolor både i Norge och i England.

Förutom doktorandkurserna, där doktoranderna måste samarbeta över nationsgränserna, anordnar nätverkets medlemmar årliga möten där de ser över var de befinner sig nu och vilka forskningsprojekt de skulle behöva gå vidare med. Under de elva år nätverket har existerat har forskarna tillsammans producerat hundratals vetenskapliga publikationer, varav flertalet böcker publicerade på välrenommerade akademiska förlag – och det finns ingenting som tyder på att de är redo att sakta ner farten.

Mer om forskningen bakom

Till Lill Langelotz forskarprofil

Till Kathleen Mahons forskarprofil

Ett urval av nätverkets publikationer

Ax, J. & Ponte, P. (Eds.). (2008). Critiquing praxis: The teaching profession in contemporary educational praxis. Rotterdam: Sense Publishers.

Kemmis, S. & Smith, T.J. (Eds.). (2008). Enabling praxis: Challenges for education. Rotterdam: Sense Publishers.

Mattsson, M. with Sandström, B. & Johansson, I. (Eds.). (2008). Examining praxis: Assessments and knowledge construction in teacher education. Rotterdam: Sense Publishers.

Rönnerman, K., Furu, E.M. & Salo, P. (Eds.). (2008). Nurturing praxis: Action research in partnerships between school and university in a Nordic light. Rotterdam: Sense Publishers.

Mattsson, M., Eilertsen, T.V. & Rorrison, D. (Eds.). (2011). A practicum turn in teacher education. Rotterdam: Sense Publishers.

Grootenboer, P., Edwards-Groves, C. & Choy. S. (Eds) (2017). Practice Theory Perspectives on Pedagogy and Education: Praxis diversity and contestation. Singapore: Springer.

Mahon, K., Francisco, S. & Kemmis, S. (Eds.), (2017). Exploring education and professional practice - Through the lens of practice architectures. Singapore: Springer.

Wilkinson, J., Bristol, L., & Ponte, P. (Eds.) (2016). Professional development: Education for all as praxis. Routledge.

Edwards-Groves, C. & Rönnerman, K. (in preparation, 2016). Generative Leadership: Rescripting the promise of action research. Singapore: Springer

Rönnerman, K. & Salo, P. (Eds) (2014). Lost in Practice: Transforming Nordic Educational Action Research. Rotterdam: Sense Publishers.

Kemmis, S., Wilkinson, J., Edwards-Groves, C., Hardy, I., Bristol, L. & Grootenboer, P. (2014). Changing education: Changing practices. Singapore: Springer Education.

Edwards-Groves, C., Anstey, M., & Bull, G. (2014). Classroom Talk: Understanding dialogue, pedagogy and practice. Newtown, Sydney: Primary English Teaching Association Australia. 

Text och bild: Helen Rosenberg