Huvudmeny

2017-12-01 08:30

Från doktorsavhandling till företag


En ny biologisk process kan ta hand om avfall från industrier, samtidigt som en ny produkt skapas – ett proteinrikt djurfoder baserat på svamp. Ramkumar Nair, nydisputerad forskare vid Swedish Centre for Resource Recovery, utvecklade teknologin under sitt avhandlingsarbete vilket nu har lett till ett nystartsföretag.

Företaget heter Mycorena AB och har fått 200 000 kronor från Chalmers Innovationskontor för att verifiera processen.

Det är en cleantech-process – en process som minskar negativ påverkan på miljön – som ska utvecklas genom att använda ätbar, filamentös (trådbildande) svamp. Ett användningsområde är avfall från sockerindustrin, vilket är ett stort problem till exempel i Indien. Från det avfallet kan företagets process skapa komponenter till fisk- eller djurfoder genom att använda svampprotein. På så sätt kommer avfallet till användning.

Ramkumar Nair försöker, tillsammans med andra forskare och doktorander; Mostafa Jabbari, Swarima Agnihotri, Alex Osagie, Veronika Batori och Dan Andersson vid Högskolan i Borås samt andra i teamet, nu utveckla processen så att den kan användas i verkligheten.

– Vår forskargrupp vid högskolan arbetar med avfallshantering och att utveckla koncept för cirkulär ekonomi för industrier. Så vår forskning går i linje med vad industrin behöver, säger Ramkumar Nair.

Djurfoder är en bonus

Avfallshantering är ett stort problem i utvecklingsländer som t.ex. Indien och Brasilien. Han hoppas att den svampbaserade processen kan vara ett sätt att lösa det.

– Foderproteinet blir en bonus, men jag hoppas att just det kommer att driva den kommersiella aspekten av Mycorena.

Han understryker att kollegorna i forskargruppen har varit en starkt motiverande faktor för honom att starta företaget.

– Mycorena är troligtvis det första nystartsföretaget, med doktorander inom resursåtervinning, som utgår från resultaten i en doktorsavhandling, säger han.

Tillsammans med stöd från kollegor inom resursåtervinning har företaget också fått stöd från Grants and Innovation Office på högskolan, Inkubatorn i Borås samt Almi Väst.

– Det känns bra att materialisera mina forskningsresultat och jag är jätteglad att det finns ett stort system i Sverige som backar upp drömmar hos folk som oss, som vill göra någonting utanför våra hemländer.

Teamet inom Mycorena består av doktorander och forskare ursprungligen från Indien, Iran, Nigeria och Ungern som har kommit till Sverige för att genomföra sin forskarutbildning inom resursåtervinning.

Läs mer

Om forskningen inom Resursåtervinning  

Om Mycorena AB  (Extern länk)

Text: Anna Kjellsson
Bild: Suss Wilén