Huvudmeny
Birgitta Påhlsson, läser upp motiveringen när Jenny Johannisson, tf prorektor, delar ut diplom till Agneta Kullén Engström och kollegan Maria Wolmesjö.

2017-02-01 15:30

Dags att nominera kurser till vårens HU-diplomering


Har du och ditt kurslag en ny kurs som har integrerat hållbar utveckling? Då är det dags att nominera den till HU-diplomering.

Två gånger om året diplomeras kurser som har integrerat hållbar utveckling. Målet för högskolan fram till 2019 är att alla utbildningsprogram, med antagning hösten 2016 eller senare, ska innehålla minst en obligatorisk kurs som är hållbarhetsdiplomerad. Hittills har 26 kurser diplomerats sedan högskolan började med HU-diplomeringen 2013.

De kriterier som ställs på kurserna är att de ska ha ett integrerat synsätt på hållbar utveckling och att målen examineras. Målet är att studenterna ska få kunskap om och förmåga att reflektera och problematisera kring hållbar utveckling när de efter utbildningen ger sig ut i arbetslivet.

Senast den 31/3 ska nomineringen ha lämnats in inför vårens HU-diplomering. Diplomeringsceremonin äger rum den 11 maj.

Läs mer

Läs mer om diplomering av kurser (nomineringsprocess, kriterier och tidigare diplomerade kurser).

Agneta Kullén Engström och Maria Wolmesjö på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd fick en kurs diplomerad i höstas. De siktar nu på att få en hel utbildning diplomerad.

Läs om hur de arbetade med kursen för att få den diplomerad.

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge