Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Ulla Lindberg

2017-01-12 08:00

Dörrar på butikens kyldisk påverkar konsumenten


Dörrar på kylar i affärer minskar energiförbrukningen drastiskt. Men gör det att kunderna handlar mindre? Ulla Lindberg, doktorand vid SIIR, Swedish Institute for Innovative Retailing, vid Högskolan i Borås, undersöker kundernas upplevelser och beteenden i butiker när de köper kyld mat.

Hon skrev sin licenciatavhandling på Chalmers där hon undersökte inneklimatet i butiker och hur man kan mäta komfort för kunden. Hur kunder upplever inneklimatet när de köper kyld mat är nämligen inte så tydligt. Studien visade till exempel att under sommartid, då kunden är lättklädd, kan det upplevas kallt framför en kyldisk utan dörr.

Hon kom fram till att det blir ett behagligare klimat för kunder och personal om det finns dörrar på kyldisken, dessutom blir det bättre kvalitet på varan. Utöver det kunde Ulla Lindberg i mätningar visa att butiker sparar massor i energikostnader. Nu arbetar hon vidare med att ta fram kunskap kring hur det blir bättre, för framförallt konsumenten, med dörrar framför kylda varor.

– Man vill inte ha ett hinder mellan konsumenten och varan. Därför krävs det innovationer. Kanske kan dörrarna fylla fler funktioner som att till exempel ge service och information om produkterna. Dörrarna behöver också kunna anpassas för att ta hänsyn till behov och tillgänglighet, det är till exempel inte alltid lätt att hålla dörren och samtidigt nå varan. Eller så finns det inte plats för en konventionell dörr på grund av butikens layout.

Säger inte ja eller nej till dörren

Ulla Lindberg menar att butikerna behöver komma ikapp och hänga med i utvecklingen. Annars finns risken att de försvinner.

– Vi står inför ett skifte där det finns massa ny teknik som måste användas och tillämpas i butikerna. Vi måste ta reda på vad kan konsumenten få i en butik som den inte får om den handlar online? Dessutom är pensionärer en viktig målgrupp att ha i åtanke. Och det är inte en skör grupp utan en köpkraftig, som inte har syftet att spara tid, säger hon.

Det är ungefär ett år kvar av Ulla Lindbergs forskarstudier. Hon gör kvalitativa undersökningar genom att vara i butikerna och observera samt intervjua kunderna. Dessutom kommer hon att genomföra olika pilottester.

– Mitt resultat kommer inte att vara ett ja eller nej till dörren. Det är en mer komplex frågeställning än så. Däremot kan jag redan nu säga att dörren definitivt påverkar kunden.

Hittat hem i en miljö som kan handelsforskning

– Jag har arbetat med de här frågorna i 18 år i mitt yrke på SP (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) där jag som ingenjör har studerat kylteknik. Under tiden har jag blivit allt mer intresserad av konsumenten. Nu har jag hittat hem i en miljö där man kan handelsforskning och har kunden i fokus, säger Ulla Lindberg.

Hon tycker att det är inspirerande att vara doktorand. Just nu arbetar hon med att skriva vetenskapliga artiklar.

– Jag tror att min forskning kommer att ge kunskap som används till bra saker – till ett hållbart samhälle. Det behövs mer handelsforskning. Vi behöver förstå, ta hänsyn till och inte underskatta konsumenten, säger hon.

Studierna är finansierade av Handelsrådet. När avhandlingen är godkänd kommer Ulla Lindberg att få examen vid Högskolan i Borås i Resursåtervinning.

Läs mer om Ulla Lindbergs forskning.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Suss Wilén