Huvudmeny
Byggingenjör

2017-01-20 08:40

Stor efterfrågan på byggingenjörer


Högskoleingenjörer inom byggnadsteknik går en extremt ljus framtid till mötes. De hamnar högst upp i statistiken över utbildningsgrupper där arbetsgivarna bedömer att antalet anställda kommer att öka på tre års sikt.

– Detta är verkligen ett framtidsyrke, säger Fadia Miran, som läste till byggingenjör vid Högskolan i Borås för ett par år sedan.

Börje HellqvistBörje Hellqvist är programansvarig för byggingenjörsutbildningen vid Högskolan i Borås. Han är förstås mycket nöjd med SCB:s statistik, som visar att 86 procent av de tillfrågade arbetsgivarna för byggingenjörer bedömer att de kommer att utöka antalet anställda de närmaste tre åren.

– Det är ett otroligt sug efter byggingenjörerna, för byggtakten nu är högre än på flera decennier, säger han. Väldigt många av våra studenter har anställning redan innan de är färdiga med utbildningen.

Hittills har Högskolan i Borås tagit in omkring 50 byggingenjörsstudenter per år, men detta kan komma att ökas redan i höst, enligt Börje Hellqvist.

– En förhoppning är att kunna erbjuda cirka 70 platser, och att därefter öka platsantalet ännu mer, säger han. 

Börje Hellqvist berättar att byggingenjör är ett tufft men väldigt stimulerande yrke, där du kan jobba med många olika arbetsuppgifter.

– En hel del av våra studenter går till produktionsföretag, som bygger exempelvis hus, vägar och broar, säger han. Där kan de bli arbetsledare, platschefer och entreprenadingenjörer. De som går till förvaltningssidan kan till exempel arbeta på bostadsföretag, och de som får anställning inom offentlig sektor kan bland annat jobba med bygginspektion och bygglov eller på ett lokalförsörjningskontor. Och detta är bara några av alla jobbmöjligheter som byggingenjör.

Det är alltså stor bredd på arbetsuppgifterna och därför viktigt att utbildningen är utformad på ett sätt så att studenterna verkligen blir rustade för arbetslivets krav. För att säkerställa detta samarbetar Högskolan i Borås med näringslivet på flera olika sätt.

– Vi planerar utbildningen ihop med ett branschråd och anpassar oss efter deras behov, så att våra studenter blir så attraktiva som möjligt. Vi har också föreläsningar med representanter för branschen och vi bjuder in till träffar och mingel mellan bransch och studenter.

Byggingenjörer från Högskolan i Borås står sig bra

Fredrik JohanssonArbetsmarknaden för byggingenjörer är god. Bygg- och fastighetsföretaget NCC räknar med att behöva anställa 100-150 personer per år under de närmaste åren. Och det bara i Västsverige.

– Det finns inte så många byggingenjörer att få tag på, så det är ett jättebekymmer för oss, säger Fredrik Johansson, avdelningschef på NCC Building Väst. Vi behöver i första hand byggingenjörer och vill gärna anställa medarbetare som kan leda och säkerställa att projekten kan genomföras på rätt sätt.

Svante Dahlquist, vd för byggföretaget Fristadbygg, bekräftar bilden. De behöver också rekrytera, till exempel arbetsledare och platschefer.

– Vi satsar på att få vår personal att trivas, att de ska må gott och ha möjlighet att utvecklas och växa i lagom takt, för att på så vis hoppas få behålla de som vi anställer, säger han.

Han berättar att företaget nu står inför ett antal pensionsavgångar, vilket också kommer att påverka behovet av nyrekrytering.

Svante Dalquist– Vi försöker rekrytera både nyutexaminerade och mer erfarna personer, för att de ska kunna stimulera och komplettera varandra, säger Svante Dahlquist. Jag tycker att de som har utbildats vid Högskolan i Borås absolut håller en bra klass.

Fredrik Johansson på NCC håller med:

– Vår erfarenhet är att både byggingenjörer och affärsingenjörer från Högskolan i Borås är mycket duktiga. Även NCC arbetar mycket med att få behålla den personal vi har genom att ha bra chefer och stödresurser som gör att våra medarbetare får det stöd de behöver för att göra sitt jobb på ett bra sätt. NCC arbetar mycket med vidareutbildning och kompetensutveckling av sina anställda.

Både Fredrik Johansson och Svante Dahlquist tycker det är viktigt att företagen och branschen är attraktiva för nya förmågor. Men det gäller också att skapa ett intresse för byggbranschen, gärna redan på högstadiet eller gymnasiet.

– Här har till exempel syokonsulenterna en viktig uppgift i att informera om att vi kommer att behöva rekrytera många under åtminstone de närmaste tjugo åren, säger Fredrik Johansson.

Rolig, bred och het bransch

En som har varit intresserad av byggande sedan barnsben är Fadia Miran.

Fadia Miran– Jag har alltid varit kreativ och gillat att bygga och skapa, säger hon. Byggintresset växte till sig och jag blev allt mer fascinerad av hela byggprocessen med konstruktion och produktion.

Hon tog examen som byggnadsingenjör vid Högskolan i Borås i december 2014 och därefter har hon arbetat på NCC Building, först som biträdande arbetsledare och nu som arbetsledare.

– Jag praktiserade på NCC under ett halvårs studieuppehåll. Sedan fick jag komma tillbaka för sommarjobb, och därefter blev jag erbjuden jobb. Jag insåg snabbt att jag skulle trivas i byggbranschen och i dag är jag glad att jag började min karriär som arbetsledare på en byggarbetsplats.

Nu jobbar hon med det stora projektet att skapa Mölndal Galleria och för tillfället med delmomentet fasader.

– Det är ett väldigt spännande projekt där jag får vara med och bygga häftiga byggnader och bli bra på det. Tänk bara att vi har omkring femton olika fasadmaterial. Mycket inspirerande och lärorikt!

Vad tycker du om utbildningen?

Den är bra för att den är så bred och inte begränsad. Jag lärde mig det jag behöver, men nu när jag är ute och jobbar utökas och omformas mina kunskaper. Det är så det måste vara. Grundkunskaperna finslipas beroende på vilka vägval man gör.

Vilket råd ger du till någon som funderar på att bli byggnadsingenjör?

– Att satsa på den här utbildningen! Det är ett framtidsyrke i en rolig bransch som är het nu och som kommer att vara det i många år framöver. Samtidigt är utbildningen så bred att det finns väldigt många olika vägar att gå.

Fotnot: Även specialistutbildade sjuksköterskor ligger högt upp på SCB:s statistik över yrken där arbetsgivarna tror att de behöver anställa fler. Det kan du också läsa till vid Högskolan i Borås.

Läs mer

Statistik från SCB.

Läs mer om utbildningen Byggingenjör, 180 hp.

Text: Lena M Fredriksson
Foto: Mecka 
Porträttfoto: Privat, Henrik Bengtsson