Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Daniel Yar Hamidi

2017-07-10 08:00

Identifierar hinder för att använda informationen rätt


Att driva företag utan en dator är en i stort sett omöjlig uppgift i dag. I datorernas minne samlas information om faktiska affärsuppgörelser, men också om hur tjänster eller varor fungerar. Oftast används inte den data som sparas, men nu ska ett forskarlag vid Högskolan i Borås ta reda på hur ett företag kan nå högre kvalitet genom att ta tillvara på informationen.

Projektet ECOSTRAT (Ecosystem Strategies to Navigate Data Barriers) är ett av tre delprojekt i ett projekt om datadriven innovation finansierat av KK-stiftelsen. I de olika delprojekten ska forskarna hitta vägar för att strategiskt utnyttja information, eller data, och dataanalys för att förbättra eller utveckla nya processer, produkter, tjänster och marknader. Forskningen utförs i samarbete med flertalet olika företag från olika branscher. Daniel Yar Hamidi, universitetslektor, är delprojektledare för ECOSTRAT, där han och två kollegor ska identifiera vilka typer av hinder som kan finnas för att data ska användas på ett effektivt sätt.

Fakta
Projektet ”Datadriven innovation: algoritmer, plattformar och ekosystem” är ett fyraårigt projekt som finansieras av KK-stiftelsen. Tretton företag är med och delfinansierar projektet genom att upplåta medarbetares arbetstid och ge forskarna tillgång till data. ECOSTRAT är ett av tre delprojekt.

Forskarlaget i ECOSTRAT utgörs av Daniel Yar Hamidi (delprojektledare), Anders Hjalmarsson och Rikard Lindgren. De företag som står som samarbetspartners i delprojektet är SAS Institute, Volvo Trucks, Länsförsäkringar och WSP.

Övriga delprojekt är ”Software Algorithms for Data Analysis” och ”Digital Platforms for Service Innovation”.

Det finns mycket tid och pengar att spara genom att använda information på ett mer effektivt sätt. Om vi tar transportsektorn som exempel – när du väl har investerat i en lastbil kostar det oerhört mycket pengar att låta den stå still. För att din verksamhet ska löna sig behöver lastbilen användas och åka runt och leverera varor. I dag är lastbilar oerhört digitaliserade, och fordonens datorer har information om vilka delar som börjar bli slitna, hur de används och mycket annat. Om all den informationen användes på ett bra sätt skulle vi kunna få jättebra förutsägelser för när bilen behöver service, i stället för att den ska behöva stå still för en mer omfattande reparation. Men den här typen av dataanalys görs inte riktigt i dag, säger han.

Företagens ekosystem

Daniel Yar Hamidi berättar att syftet med just det delprojekt som han själv leder är att ta reda på vad det är som sätter hinder i vägen, eftersom informationen ändå finns tillgänglig. I projektet kommer forskarna inte bara titta på hur företagen arbetar, utan de vill också plocka upp företagens så kallade ekosystem. Ett företags ekosystem består av alla som kan påverka hur verksamheten fungerar, som till exempel underleverantörer och kunder.

– Alla som befinner sig i företagets ekosystem kan ha påverkan på hur slutresultatet blir, därför är det viktigt att ha kunskap om ekosystemets dynamik och påverkan när du ska leda en verksamhet. Det är en av de kunskapsbarriärer som vi undersöker hur vi kan komma förbi. För tillfället håller vi på att ta fram en ny arbetsmetod, som ska ta hänsyn till aktörer i företagets ekosystem och utanför den egna verksamheten.

Ny modell implementeras

Han berättar att den nya arbetsmodellen har tillkommit efter ett antal intervjuer och workshoppar med de inblandade företagen.  Än så länge är de inne på det första av fyra år i projektet, men modellen kommer att implementeras på försök i två av samarbetsföretagen redan i höst. Han menar att det är en stor fördel att det är resursstarka företag med i samarbetet i det här läget, då de har bättre förutsättningar än många andra att ställa om och faktiskt prova de nya modellerna. På det viset kan forskarna fortsätta att studera verksamheterna, för att se om och hur lösningsförslagen bidrar till företagens datadrivna utveckling. Att det är två företag i samma ekosystem som kommer att arbeta med implementering av modellen samtidigt är en viktig del. Tanken är att forskningen ska skapa synergier och på sikt nya kunskaper till hela samhället och inte bara till de företag som medverkar i projektet.

– Vi behöver ju resultat från mer än ett företag, då vi vill hitta lösningar som fungerar på ett övergripande plan. För våra samarbetsföretag är det så klart en fördel att kunna vara tidigt ute med forskningsbaserade lösningar, men målet med den här typen av forskning är att den ska komma hela samhället till godo. Allt eftersom vi ser resultat kommer vi att anordna seminarier och publicera artiklar om det vi gjort, så att det vi gör kan komma många till del, avslutar Daniel Yar Hamidi.

Text och bild: Helen Rosenberg