Huvudmeny

2017-06-15 17:32

Grönt ljus att förbereda ansökan till polisutbildning


Högskolan får klartecken att förbereda en ansökan att få starta en polisutbildning i Borås. Det beslutade högskolans styrelse i dag.

– Det var viktigt att styrelsen fattade beslutet nu, för sedan kan det gå väldigt fort när Polismyndigheten bestämmer sig för att erbjuda lärosätena att ansöka om att få ge utbildningen, sa Gunilla Herdenberg, styrelsens ordförande, efter mötet.

Förvaltningschef Karin Cardell leder arbetet med förberedelserna av en ansökan.

– Vi kommer att vara redo och ha en bra ansökan när det fattas beslut om att polisutbildningen ska utökas, säger hon.

I april kom beskedet från den socialdemokratiska partikongressen om deras avsikt att kraftigt öka antalet poliser. Det kräver två nya orter för polisutbildning varav en ska förläggas i Västsverige där Borås omnämndes som en stark kandidat. Beskedet välkomnades av högskolan som har ett brett stöd av regionala företrädare. Ett förberedande arbete tog fart direkt.

Fakta
En samrådsgrupp bestående av representanter för Högskolan i Borås, Borås Stad, Polismyndigheten – Polisregion Väst samt Studentkåren i Borås är tillsammans beställare av arbetet med ansökan om att polisutbildning förläggs till Borås. Polisutbildning bedrivs som uppdragsutbildning med Polismyndigheten som beställare.

– Vi samarbetar tätt med Borås Stad, den lokala Polismyndigheten och Studentkåren i Borås. Att polisutbildning tillfaller Borås är en viktig angelägenhet för samtliga parter och vi menar att vi kan presentera en stark ansökan, säger Karin Cardell. 

Intensivt arbete för projektgruppen

En gemensam projektgrupp har tillsatts och arbetet är indelat i tre delprojekt: utbildningsinnehåll och pedagogik, lokalförsörjning och studentbostäder.

– Arbetet har hög fart och syftar till att vår ansökan om att utses som utbildningsort blir framgångsrik. Vi har för avsikt att redovisa goda utbildningsförutsättningar, både för teoridelar och färdighetsmoment, med en ändamålsenlig studentmiljö och infrastruktur. För vissa delar, till exempel när det gäller träningsytor för bilkörning, skytte och självskydd, behövs kompletteringar till vårt nuvarande campus, berättar Karin Cardell.

En polisutbildning stämmer väl överens med högskolans profil med professionsutbildningar och kompletterar den forskning och utbildning som bedrivs inom högskolans områden i dag.

– Högskolans erfarenheter av att tidigare ha bedrivit polisutbildning på distans är värdefull för en ansökan. Vi har också tidigare ansökt om polisutbildning och redan då befunnits ha goda förutsättningar. Det är också viktigt att dra nytta av andras erfarenheter och därför genomför vi studiebesök där utbildningen finns idag: Linnéuniversitetet, Södertörns högskola samt Umeå universitet.

Ytterligare besked väntas under hösten

Det har ännu inte kommit några klara besked kring när en eventuell ansökan ska skickas in, men det hindrar inte högskolan att planera för framtiden.

– De indikationer vi har är att nya polisutbildningsorter ska vara redo att starta under 2019. Vi antar därför att besked om polisutbildningens utbyggnad och ansökningsförfarande kommer under hösten 2017, avslutar Karin Cardell.

Beslut på styrelsemötet

  • Styrelse beslutade att ge rektor Björn Brorström i uppdrag att ansöka om att få bedriva polisutbildning.
  • Styrelsen beslutade att utse styrelseledamot Roger Säljö till ny vice ordförande.

Läs mer om arbetet kring polisutbildningen

Nyhet (april 2017): Högskolan redo för polisutbildning

Blogginlägg av rektor Björn Brorström (maj 2017): Planen för polisutbildning i Borås (extern länk)

Blogginlägg av rektor Björn Brorström (april 2017): Dags för polisutbildning (extern länk)

Text: Johanna Avadahl och Solveig Klug
Foto: Mostphotos